KHO: Kiistelty Maunulan ostoskeskus voidaan purkaa

Korkein hallinto-oikeus on pannut pisteen pitkälle riitelylle Helsingin Maunulan keskustan kaavasta. KHO:n mukaan kaavamuutoksen hylkäämiselle ei ole perusteita.

korkein hallinto-oikeus (hallintotuomioistuimet)
Havainnekuva: Maunulan Suursuon ostoskeskuksen tilalle on kaavailtu kerrostaloja ja liiketilaa.Helsingin kaupunki

KHO:n päätös tarkoittaa, että nykyisen Suursuon ostoskeskuksen paikalle voidaan rakentaa asuinkerrostaloja ja jonkin verran liiketilaa.

KHO pitää ratkaisullaan voimassa Helsingin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Pakila-Seura, Pro Maunula ry ja Suursuon Ostoskeskus Oy ovat olleet sitä mieltä, että kaavamuutos suosii alueella toimivaa HOK-Elantoa ja syrjii muita alueen yrittäjiä.

Lisäksi osaa kaavasta päättäneitä politikkoja pidettiin esteellisinä koska he istuivat HOK-Elannon edustajistossa.

Kaavasta olisi pitänyt valittajien mukaan myös kuulla Suursuon ostoskeskusta. KHO:n mukaan ostoskeskusyrittäjän kuuleminen ei ollut tarpeen.

Ostoskeskuksen omistavalle yhtiölle aiheutuvat taloudelliset menetykset eivät KHO:n mukaan ole kohtuuttomia.

KHO ei myöskään pitänyt päättäjiä esteellisinä kaavasta päätettäessä.

Maunulan keskustan kehittämissuunnitelmat ovat velloneet kaupungin päätöksentekoelimissä ja oikeusasteissa valitusten takia jo vuodesta 2001.

Lähteet: YLE Helsinki