Väitös: Vertaistuki on sairastavalle korvaamaton tuen lähde

Vaikeaa parantumatonta sairautta sairastaville vertaistuki on korvaamaton ja joskus myös ainoa tuen lähde. Vaikea sairaus järkyttää sairastunutta, mikä aiheuttaa masennusta ja joillekin elämänhaluttomuutta.

Kuva: YLE / Savo

Tänään Kuopion yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan vertaistuki koetaan merkitykseltään julkisia palveluja täydentäväksi.

Vertaistuella on kasvava kysyntä julkisten palvelujen rinnalla toimivana tukimuotona. Myös palvelut toimivat paremmin, kun vertaistuki toimii. Vertaistuki voi myös osaltaan vähentää merkittävästi julkisten palvelujen käyttöä.

Vertaistuessa on kysymys kokemuksesta, yhteisöllisestä toiminnasta ja tunteiden vaihdosta. Vertaistuen sijoittaminen tukien ja palvelujen joukkoon on tulevaisuuden haasteellinen kehittämistehtävä.