1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. levät

Sinileväkausi käyntiin Pirkanmaalla

Viime aikojen helteet ovat aloittaneet sinileväkauden Pirkanmaalla. Ympäristökeskuksen mukaan kuluvalla viikolla on havaittu runsaasti levää Pyhäjärven Maatianlandella sekä Lehtiniemen venerannalla ja Halkoniemen uimarannalla.

Kuva: YLE / Arja Lento

Pirkkalassa puolestaan Kranstolpanranta oli runsaiden kukintojen peitossa. Kangasalla levää on ollut jonkin verran Vesijärvellä, Längelmävedellä, Roineella ja Mallasvedellä. Ympäristökeskuksen mukaan tästä eteenpäin runsaita sinileväesiintymiä muodostuu tuulenpuoleisiin rantoihin ja suojaisiin lahtivesiin, joissa veden virtaukset ovat riippuvaisia tuulesta.

Pyhäjärveltä Nokian, Vesilahden ja Pirkkalan vesialueilta tuli ympäristökeskukseen myös monia yleisöilmoituksia runsaista leväesiintymistä, joissa kaikissa aiheuttajina olivat sinilevät.

Kangasalalla Vesijärven ja Roineen havaintopisteillä havaittiin vähäisesti sinilevää. Längelmävedeltä, Roineelta ja Mallasvedeltä tehtiin jonkin verran seurannan ulkopuolisia sinilevähavaintoja. Hämeenkyrön Mahnalan Raimonjärvessä veden vihreäksi värjäytymistä aiheutti paikallinen viherleväesiintymä, joka voi tyynellä säällä aiheuttaa vedenpinnalle öljymäisen kalvon ja kalamaista hajua.

Lisää leväesiintymiä odotettavissa

Pirkanmaan vesistöjen pintavedet ovat helteisen ja tyynen sääjakson seurauksena paikoin lämpimiä vaihdellen 16-22 asteen välillä. Näissä oloissa laajat ja runsaat sinileväesiintymät ovat todennäköisiä varsinkin toistuvasti ja yleisesti sinileväongelmista kärsivissä järvissä.

Esimerkiksi Pyhäjärvessä on tällä hetkellä laajoja selkäalueita pienisoluisen Microcystis -sinilevän valtaamana. Tästä eteenpäin on odotettavissa, että runsaita sinileväesiintymiä muodostuu tuulenpuoleisiin rantoihin ja suojaisiin lahtivesiin, joissa veden virtaukset ovat riippuvaisia tuulesta. Leväesiintymien ilmentyminen ja runsaus voi vaihdella jopa päivittäin riippuen tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja veden liikkeistä.

Sinilevässä uiminen on vaarallista

Noin puolet tutkituista sinileväesiintymistä on ollut myrkyllisiä. Samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei. Sinilevien myrkyllisyys riippuu levälajista ja olosuhteista.

Myrkyttömätkin sinilevät voivat aiheuttaa iho- ja hengitystieoireita. Myrkyllisyyttä ei voi päätellä ulkonäön perusteella, vaan se voidaan todeta varmasti vain laboratoriokokeissa. Näin ollen kaikkiin runsaisiin leväesiintymiin tulee suhtautua varauksella.

Lisätietoja levistä voi kysyä Kansalaisen levälinjasta arkisin klo 9-12 ja 13-15, p. 010 80 8898.