Japrotek lomauttaa 30

Metalliyritys Japrotek Pietarsaaressa lomauttaa 30 työntekijää syksyllä, ellei tilaustilanne parane. Lomautukset koskevat kymmentä toimihenkilöä ja kahtakymmentä työntekijää

Japrotek

Lomautukset aloitetaan porrastetusti elokuun lopulta alkaen.

Japrotekilla käydyt yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yhtiöllä on yhteensä 75 työntekijää.

Japrotek tuottaa muun muassa prosessilaitteita eri teollisuuden aloille.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa