Esperanton luojaa juhlitaan Puolassa

Puolalainen Bialystokin kaupunki ryhtyy antamaan bussimatkustajille esperantonkursseja. Näin juhlistetaan kaupungissa syntyneen esperanton luojan Ludwik Zamenhofin syntymän 150-vuotisjuhlaa.

Bialystokin kaupunkineuvosto on päättänyt, että juhlan kunniaksi paikallisbussien näyttötauluissa olevat mainokset korvataan esperanton oppitunneilla. Kaupunkilaiset voivat matkan aikana opiskella kielen sanastoa sekä perusfraaseja.

Kuun lopussa kaupungissa järjestetään Zamenhofin kunniaksi viikon mittainen juhlakongressi, johon kokoontuu esperanton taitajia eri puolilta maailmaa.

Zamenhof syntyi Bialystokissa 15. joulukuuta 1859. Tuohon aikaan kaupunki kuului Venäjään, ja siellä asui sekä puolan, jiddishin, valkovenäjän että venäjän puhujia.

Silmälääkäri Zamenhofin unelmana oli, että maailman ihmiset kykenisivät kommunikoimaan yleismaailmallisella kielellä, johon ei liittyisi poliittisia konnotaatioita ja väärinymmärryksiä. Uuden kielen hän uskoi edistävän maailmanrauhaa.

Vuonna 1887 hän julkaisi kehittämänsä helposti opittavan kielen, jossa on vaikutteita romaanisista, gemraanisista ja slaavilaisista kielistä sekä latinan ja kreikan kieliopista. Nimensä kieli sai Zamenhofin käyttämästä salanimestä Doktoro Esperantosta, joka viittaa sanaan toivo.

Zamenhof kuoli vuonna 1917. Hänet on haudattu Varsovan juutalaiselle hautausmaalle.