Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon järjestyssääntö

Uusi järjestyssääntö säätelee muun muassa tulen tekoa ja leiriytymistä ja mahdollistaa jokamiehenoikeuksiin perustuvan matkailuyrittämisen ilman erillistä lupaa.

Retkeilijöitä Pallaksen maisemissa. Kuva: YLE / Sirkku Savusalo

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa astuu voimaan uusi järjestyssääntö. Sääntö on laadittu jo yli vuosi sitten, mutta siitä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Valitukset on nyt hylätty ja järjestyssääntö saanut lainvoiman.

Uusi sääntö jakaa puiston vyöhykkeisiin, joilla säädellään eri tavoin muun muassa tulen tekoa ja leiriytymistä.

Paikallisille sääntö antaa mahdollisuuden metsästää puistossa oman kotikuntansa alueella poislukien esimerkiksi matkailukeskusten lähialueet ja tuntureiden paljakat.

Sääntö mahdollistaa myös jokamiehenoikeuksiin perustuvan matkailuyrittämisen kuten opastetun hiihdon ilman erillistä lupaa. Poronhoito on puistossa sallittu aiempien säännösten mukaisesti.

Tulenteko on rajoitettua virkistysvyöhykkeillä

Suosituimmat retkeilyalueet kuten Hetta-Pallas - reitti ympäristöineen ja Ylläksen päässä pääosa latujen ympäristöstä kuuluvat nyt virkistysvyöhykkeeseen, jolla muun muassa tulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain merkityillä ja huolletuilla paikoilla.

Puiston erämaaosissa eli syrjäisemmillä alueilla tulenteko on sallittu myös maapuista, ja leiriytyminen on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla.

Erityisvyöhykkeet muistuttavat erämaaosia siinä, että niille ei ole tulossa uusia rakenteita tai huollettuja kohteita. Tulen teko ja leiriytyminen on kuitenkin erityisvyöhykkeillä rajoitettu virkistysvyöhykkeiden tapaan.

Erityisvyöhykkeiksi järjestyssäännössä on määritelty muun muassa Aakenuksen Pyhätunturi, Lommoltunturin alue ja Enontekiön puoleinen puiston itäosa.

Uusi johtaja odottaa työnsarkaa mielenkiinnolla

Tunturi-Lapin puistonjohtajana aloittaa elokuun alussa biologi, filosofian tohtori Pekka Sulkava. Sulkava on toiminut aiemmin Metsähallituksen luontopalveluissa luonnonsuojelun erikoissuunnittelijana. Hän sanoo odottavansa tehtävää mielenkiinnolla:

- Ammatillisia haasteita tässä on mukavasti, Tunturi-Lapin puistoalue on todella monikasvoinen alue. Ei varmasti pääse ainakaan sammaloitumaan toimistoon.

Tunturi-Lapin puistoalueeseen kuuluvat muun muassa Pallas-Ylläksen kansallispuisto, joka on kävijämääriltään Suomen suosituin kansallispuistoalue. Alueella sijaitsevat muun muassa Hetta-Pallas - retkeilyreitti, kalastusoikeuskiistoja aiheuttanut Pallasjärvi ja Yllästunturin pohjoispuolinen tunturialue.

Puistoalueen pohjoisosan muodostavat Käsivarren suurtunturit, joiden kulttuurimaisemaan kuuluvat saamelainen suurporonhoito ja vuosi vuodelta lisääntyvä matkailupaine. Maankäyttömuotojen yhteensovittaminen onkin yksi puistoalueen suurista haasteista:

- Esimerkiksi Hetta-Pallas reitillä näkyy kyllä jo valtava matkailupaine. Yritämme aktiivisesti ohjata ihmisiä näillä alueilla merkityille reiteille ja huollettuihin kohteisiin, jolloin esimerkiksi luonto ei kulu niin laajalta alalta, sanoo Pekka Sulkava.