Pellettitehtailla menee huonosti

Pellettitehtaat kärsivät raaka-ainepulasta. Sahojen huonon tilanteen vuoksi sahanpurua ei ole ollut saatavilla tarpeeksi. Sahanpurusta ja höyläämöiden lastusta on kilpailua, ja tilanne on nostanut niiden hintoja.

pelletit

Hankalan tilanteen vuoksi muutamia pellettitehtaita on jouduttu pysäyttämään. L&T Biowatti lopetti toimintansa kokonaan ja Vapon kahta tehdasta on jouduttu pitämään suljettuna.

Mänttä-Vilppulan tehdas pyörii kuitenkin edelleen. Kiristynyt tilanne näkyy myös valmiiden pellettien hinnoissa , kertoo Tampereella toimivan Pellettienergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Hannes Tuohiniitty:

- Viimeisen vuoden aikana hintakehitys on ollut korkeampaa kuin esim öljyssä tai sähkössä. Tosin pitkällä aikajänteellä kuin sitä katsotaan, hinta on noussut hitaasti ja vakaasti, mutta viimeisen vuoden aikana nousu on ollut 20 prosentin luokkaa.

Tuohiniityn mukaan ei näytä siltä, että hinnat tästä enää nousevat. Hintapainetta voi aiheuttaa sähkön ja öljyn hinnan merkittävä nousu, koska ne välillisesti vaikuttavat pellettituotantoon. Niiden merkitys on kuitenkin melko pieni.

- Todennäköisesti hinta tulee pysymään tällä tasolla, koska raaka-aine saatavuus tuskin tästä enää paljon heikkenee. Raaka-aineesta on ollut kilpailua myös muun teollisuuden kanssa. Raaka-ainetta on myös jouduttu kauempaa hakemaan, jonka vuoksi kuljetuskustanukset lisääntyvät.

Kahdenlaisia tehtaita

Tuohiniityn mukaan Suomessa on kahden tyyppisiä pellettitehtaita.

- Toiset käyttävät valmistukseen valmiiksi kuivaa raaka-ainetta. Näillä tehtailla tilanne on huonompi, koska raaka-ainepohja on kaventunut puuteollisuuden ja tuotannon vähenemisen myötä.

- Toisissa tehtaissa on oma kuivausmahdollisuus ja näissä tehtaisa raaka-aineiden pohja on laajempi, että niin suuria puutteita raaka-aineen saatavuudessa ei ole. Heille raaka-aine tulee myös tehtailta, mutta heille käy myös sellainen puru, joka ei ole ollut kuivissa sisätiloissa. Siinä voi olla vanhempaakin purua kyseessä

Suomessa on tällä hetkellä kaksi kuivaavaa tehdasta suljettuna, mutta kuusi täysin päällä. Tuotantomääräennuste on vain vähän vähemmän kuin viime vuonna. 60 prosenttia menee vientiin.

Mänttä-Vilppulassa on kuivausmahdollisuus ja tuotanto päällä.

Pelletin tulevaisuus näyttää hyvältä

Vuonna 2011 voimaan tulevat veronkorotukset fossiilisille polttoaineille, jotka vaikuttavat esimerkiksi sähkön ja öljyn hintoihin. Tämä tulee edistämään pellettilämmitystä, arvioi Hannes Tuohiniitty.

- Muuten pellettiala on kuluvana vuonna laskusuhdanteessa, koska öljyn hinta on alhaalla maailmanmarkkinatilanteen vuoksi. Suuremmissa kiinteistöissä pellettiala on kuitenkin kasvamassa.

- Pellettivalmistuksessa raaka-ainepohja on koko ajan laajentunut, kyse on oikeastaan vain siitä, halutaanko niitä ottaa käyttöön ja minkälainen hinta niissä toisissa raaka-aineissa on kyseessä. Näitä voi olla olki, ruokohelpi ja muutaman vuoden sisällä koko puu, eli välttämättä ei tarvita purua, vaan voidaan alkaa tekeminen koko puusta, josta tehdään haketta, jota käytetään pellettiin.

Syksyllä käynnistellään taas

Yksi valmistaja, eli L&T Biowatti on joutunut kokonaan lopettamaan juuri alkaneen tuotantonsa siitä syystä, että raaka-ainetta ei ole saatavalla. Vapo, joka on suurin valmsitajista on joutunut kaksi tehdasta pitämään pysähdyksissä, mutta todennäköisesti ne käynnistetään syksyllä. Versowood on joutunut supistamaan tuotantoaan. Mutta pellettituotanto ei ole kokonaan suljettuna.

Lähteet: YLE Tampere