Suomalaisten suhtautuminen energiansäästöön myönteistä

Suurin osa suomalaisista tekee jotain energiaa säästääkseen. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan yleisin tapa säästää energiaa on turhien valojen sammuttelu.

energiansäästö

Reilu kolmannes säästää energiaa ympäristöä suojellakseen, loput rahaa säästääkseen.Suomalaiset suhtautuvat energian säästämiseen positiivisesti, mutta asenne ei aina näy käytännön teoissa. Noin viidesosa kuluttajista on erityisen aktiivisia ja pyrkii aina säästämään energiaa arkiaskareissaan.

Monilla kuluttajilla aktiivista energiansäästöä estävät mukavuudenhalu ja tiedonpuute. Jopa monet myönteisesti energiansäästöön suhtautuvat kuluttajat ovat sitä mieltä, että energiansäästö ei saisi hankaloittaa arjen askareita. Myös tiedonpuute vaivaa: kuluttajat kaipaavat tietoa tehokkaimmista tavoista säästää energiaa sekä tarkempaa tietoa omasta energiankulutuksestaan. Suuri osa kuluttajista toivoo esimerkiksi mahdollisuutta seurata kotinsa energiankulutusta reaaliajassa.

Viisi erilaista energiankuluttajaryhmää

Tutkimuksessa löydettiin viisi energiankäyttäjätyyppiä, jotka eroavat toisistaan energiansäästämiseen liittyvien asenteiden lisäksi myös todellisen energiakäyttäytymisen ja säästämiseen motivoivien tekijöiden osalta. Käyttäytymisen, asenteiden ja motiivien perusteella näille kuluttajatyypeille annettiin nimet Intohimoinen ympäristönsuojelija, Aktiivinen energiansäästäjä, Epätietoinen energiankäyttäjä, Välinpitämätön energiankäyttäjä sekä Vastahakoinen energiansäästäjä. Kuluttajille suunniteltua viestintää ja erilaisia energiansäästön apuvälineitä tulee kohdentaa nykyistä paremmin erilaisten kuluttajien tarpeisiin.

Tuoteideoita energiansäästämisen helpottamiseen

Tekes-rahoitteisessa DESME-projektissa tutkittiin miten muotoilun keinoin voidaan vaikuttaa ihmisten energiakäyttäytymiseen. DESME-projektissa kehitettiin neljä energiansäästämistä helpottavaa tuotekonseptia: Energianäyttö lisää kuluttajien käsitystä energiankulutuksesta tarjoamalla helposti ymmärrettävää kulutusinformaatiota, Suihkuankka huomauttaa ylenpalttisesta suihkuveden käytöstä, Älykäs avainteline sammuttaa talon turhat sähkölaitteet kotiväen poistuessa kotoa ja Energiakasvi tarjoaa kulutusinformaatiota kasvin muodossa ilman numeroita.

Projektissa kehitetyt konseptit toimivat keskustelun herättäjinä sekä osoituksena siitä miten erilaisia apuvälineitä kotitalouksien energiansäästämiseen voidaan muotoilua hyödyntäen kehittää. Koska energiankuluttajat ovat erilaisia, tarvitaan myös riittävästi erilaisia tuotteita ja palveluita, jotta jokainen löytäisi omaan arkeensa parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Suomalaisten kuluttajien suhtautumista energiansäästöön tutkittiin DESME-projektissa, jonka toteuttivat Länsi-Suomen Muotoilukeskus MUOVA (Taideteollinen korkeakoulu/Vaasan yliopisto), VaasaEMG (Vaasan yliopisto) sekä ruotsalainen Interactive Institute. DESME-projektin rahoittivat Tekes, Helsingin Energia, Vaasan Sähkö, CapGemini/Ranska, Bord Gáis/Irlanti, TeliaSonera, Tampereen Sähkölaitos ja Semio.

Lähteet: YLE Pohjanmaa