Helsinkiin nousee uusia meluesteitä

Helsinki parantaa meluntorjuntaa. Kaupunki rakentaa uusia meluaitoja Maunulaan ja Alppikylään.

meluesteet

Maunulassa kaupunki rakentaa meluesteen Tuusulanväylän reunaan Oulunkylän eritasoliittymän pohjoispuolelle. Rakennustyöt haittaavat liikennettä Tuusulanväylällä.

Alppikylässä kaupunki täydentää Alppiylän ja Lahdenväylän meluesteitä rakentamalla uuden melukaiteen Suurmetsäntien risteyssillan kohdalle. Sen rakentaminen haittaa Lahden suunnasta Helsinkiin päin kulkevaa liikennettä.

Kummassakin paikassa rakennustyöt alkavat maanantaina.

Lähteet: YLE Helsinki