1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Vihannesviljely kasvuun

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Sotkamon tutkimusasemalla aiotaan selvittää mitä vihanneksia Kainuussa on taloudellisesti kannattavaa viljellä.

Soinin vihannestukussa eletään kiireistä aikaa. Kuva: Päivi Rautanen / YLE

Vihanneksia viljellään tällä hetkellä Kainuussa erittäin vähän, vaikka paikallisesti viljeltyjen vihannesten kysyntä on kasvanut. Paikallisten vihannesten kysyntää on lisännyt erityisesti lähiruoka-ajattelu.

MTT Sotkamon kehittämishankkeessa selvitetään aluksi, mitä vihanneslajeja Kainuussa on teoriassa mahdollista viljellä. Tämän jälkeen viljelyä kokeillaan käytännössä MTT Sotkamon tutkimusasemalla. Viljelykokeissa testataan avomaavihannesten biologista ja taloudellista mielekkyyttä Kainuussa ja siirretään kokeissa saatua tietoa maanviljelijöille ja muille toimijoille. Hanke käynnistyy syyskuussa ja kestää vuoden 2012 maaliskuun loppuun saakka.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 142 500 euroa, johon MTT Sotkamo hakee myös Kainuun kunnilta rahaa. Asia on esillä Kuhmon kaupunginhallituksessa tiistaina.