1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Etelä-Savo

Järvien pohjaeläintutkimuksia lisätty tuntuvasti

Etelä-Savon järvissä tehtäviä pohjaeläintutkimuksia on lisätty viime vuosina tuntuvasti.

Etelä-Savo
YLE

Kolmen viime vuoden aikana Etelä-Savon ympäristökeskus on analysoinut pohjaeläimistöä neljästäkymmenestä järvisyvänteestä. Tulosten mukaan useimpien järvien pehmeiden pohjien tila on hyvä tai erinomainen.

Hälyttäviä tuloksia puolestaan löytyi muun muassa Pieksänjärveltä, Maaveden Längelmäenjärveltä, Joroisselältä, Puulan Ruovedenselältä ja sekä Varkauden alapuolisilta vesialueilta. Pohjaeläimiä tutkimalla seurataan vesistöjen ekologista tilaa. Järvien pohjaeläinseurantaa tehdään normaalisti kolmen vuoden väliajoin vaihtuvilla kohteilla.

Valtakunnalliseksi vuosittaisen pohjaeläinseurannan intensiivikohteiksi on valittu Etelä-Savon järvistä Haukiveden pääsyvänne Tuunaanselällä ja jokikohteista Mäntyharjun reitin Puuskankoski.

Lue seuraavaksi