1. yle.fi
  2. Uutiset

Kuolinpaikkamieltymykset hankala puheenaihe

Yleislääkärit ja hoitajat kokevat usein kuolinpaikasta keskustelemisen parantumattomasti sairaiden potilaiden kanssa haasteelliseksi, käy ilmi Britannian lääkärilehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

terveys
Vuode sairaalassa.
Susanna Pekkarinen / YLE

Viime vuosina Britanniassa on pyritty kehittämään parantumattomasti sairaiden potilaiden loppuvaiheen hoitoa. Yhdeksi keskeisemmäksi näkökohdaksi on muodostunut potilaiden oma mahdollisuus vaikuttaa loppuvaiheen hoitoonsa ja näiden toiveiden kirjaaminen hoitosuunnitelmaan.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin yleislääkäreiden ja hoitajien käsityksiä ja kokemuksia parantumattomasti sairaiden potilaiden kanssa käydyistä kuolinpaikkaan liittyvistä keskusteluista. Tutkimuksessa haastateltiin lähes 40 yleislääkäriä ja hoitajaa.

Lääkärit ja hoitajat kertoivat, että parantumattomasti sairaiden potilaiden toiveet kuolinpaikasta saattoivat vaihdella runsaasti ajan kuluessa. Aluksi suurin osa toivoi saavansa kuolla kotona, mutta kuoleman lähestyessä osan mielipide muuttui. Parantumattomasti sairaat olivat usein haluttomia vaihtamaan hoitopaikkaansa viime hetkillä. Osa koki myös olevansa kotona taakka perheenjäsenilleen ja osa koki saavansa oireisiinsa enemmän helpotusta hoitopaikassa.

Haastatteluissa lääkärit ja hoitajat kertoivat, että kuolinpaikkamieltymyksistä keskusteleminen oli haasteellista. Keskustelu koettiin helpommaksi, jos potilas toi asian itse esille. Välillä kuolinpaikasta puhuminen osoittautui hoitajien ja lääkäreiden mielestä kuitenkin jopa mahdottomaksi. Näin kävi heidän mukaansa muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa potilaat kielsivät kuoleman mahdollisuuden kokonaan.

Haastatteluissa saatiin viitteitä siitä, että parantumattomasti sairaiden potilaiden kuolinpaikkaan liittyvät toiveet syntyivät usein lääkäreiden ja hoitajien kanssa käytyjen keskusteluiden aikana. Lisäksi toiveet perustuivat osaksi hoitohenkilökunnan tekemiin oletuksiin, sillä lääkärit ja hoitajat saattoivat välttää suoria kysymyksiä ja potilaat puolestaan antaa vain epämääräisiä vastauksia.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim

Lue seuraavaksi