Nova kestitti toimittajia kymmeniä kertoja

Keskiviikkona julki tulleesta Nova Kiinteistökehityksen velallisselvityksestä ilmeni, että yhtiö on kestittänyt toistuvasti useita toimittajia ilman selvää liiketoiminnalista syytä. Yksi mainituista, vapaa toimittaja Aarno Laitinen myönsi torstaina YLE Uutisille osallistuneensa peräti kymmeniin Novan entisen toimitusjohtajan Arto Merisalon isännöimiin ”kestityksiin”. Journalistiliitto siirtää asiassa vastuun toimittajille.

talous
Nova Groupin kyltti
Yle

Iltalehden kolumnistina tunnettu Laitinen kertoo avoimesti viettäneensä aikaa Merisalon kanssa helsinkiläisissä ravintoloissa ja kahviloissa. Hänen mielestään kyse on ollut normaalista kanssakäymisestä.

Laitisen mukaan kestittäminen on ollut molemminpuolista, sillä hänkin on usein maksanut Merisalon kuluja. Laitisen mielestä tapaamisissa on pyritty luomaan kontakteja ja keräämään tietoa.

Tapaamisiin osallistui useita toimittajia

Nova Kiinteistökehityksen velallisselvityksessä mainittiin Laitisen lisäksi toimittajat Nina af Enehjelm, Rita Tainola ja Seija Sartti. Selvityksessä toimittajatapaamiset esitetään Novan konkurssin kannalta merkityksellisinä tapahtumina.

Laitinen ei näe, että tapaamiset olisivat vaikuttaneet hänen riippumattomuuteensa toimittajana. Hän pitää tapahtumiin osallistumista eettisesti hyväksyttävänä, jopa suositeltavana.

Laitisen mukaan hän on ollut kestityksissä aina ammattillisessa roolissa. Hän vakuuttaa kuitenkin, että Merisalo ei ole yrittänyt vaikuttaa hänen kirjoittamiseensa tai esittänyt toiveita sen suhteen.

Journalistiliitto tunnistaa toimittajan arvon yrityksille

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen tiedostaa, että useat toimittajat kuuluvat yritysten vaikutuspiiriin. Hänen mielestään liiton vastuulla on pitää journalistin ohjeet ajantasalla, mutta vastuun kestitysten vaikutuksesta toimittajaan Nieminen siirtää toimittajien ja tiedotusvälineiden harteille.

- Lounastapaamiset eivät tietenkään saa johtaa siihen, että toimittaja toistaa, mitä lounaan tarjoaja on kertonut. Pelisäännöt toimittajilla täytyy siltä osin olla selvät, Nieminen sanoo.

Nieminen ei ole ehtinyt tutustua tarkemmin kyseiseen tapaukseen. Yleisesti ottaen hän kuitenkin pitää neljän toimittajan kestittämistä normaalille suomalaiselle yritykselle melko vähäisenä.

- Monella yrityksellä on listoillaan toimittajien nimiä huomattavasti enemmän. Kyllä toimittajan suhteita vaalitaan, Nieminen tietää.

Kestitysten liiketoiminnallinen merkitys epäselvä

Aarno Laitinen uskoo, että Novankin tapahtumiin on velallisselvityksessä lueteltujen toimittajien lisäksi osallistunut useita muita toimittajia. Hänen mielestään listaan on päätynyt vain nimeltään tunnetuimmat.

Kestitysten liittyminen yhtiön liiketoimintaan jää Novan konkurssiselvityksessä epäselväksi. Laitinen uskoo, että Merisalon tavoitteena on ollut luoda kontakteja ja laajentaa suhdeverkostoaan. Laitisen mukaan kestityksiin on osallistunut usein myös liike-elämän ihmisiä.

Lähteet: YLE Uutiset / Hameed Ahmed