Kaivovesi kannattaa tutkituttaa säännöllisesti

Ympäristökeskus suosittaa veden tutkimista kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan.

Kuva: Arja Lento / YLE

Useimmiten kaivovesi pilaantuu likaisten pintavesien vaikutuksesta, mutta myös kaivorakenteiden rikkoutumiset voivat heikentää kaivon vedenlaatua.

Lisäksi maa- ja kallioperässä luontaisesti esiintyvät aineet voivat saastuttaa veden. Kainuussa veden laatua heikentävät rauta, mangaani ja nitraatti.

Vedenkäsittelyllä voidaan veden laatua parantaa, jos vedessä on liikaa rautaa tai mangaania. Radonia ja muita radioaktiivisia aineita sekä arseenia ja fluoria voidaan myös poistaa pohjavedestä. Kaivon kunnostus ja puhdistus ei auta, jos pohjavesi on pilaantunut.

Kaivovesinäytteen näytteen voi asukas ottaa itsekin. Vesitutkimusten ohjeita, välineitä ja hintoja voi kysyä terveystarkastajalta tai näytteen tutkivalta Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratoriolta.