Lietteestä polttoainetta - tässäkö ratkaisu polttoainepulaan?

Biokaasulla kulkevien autojen kysyntä kasvaa bensan ja dieselin hintojen nousun tahdissa. Tulevaisuudessa tarvitaankin lisää täytettä tankkauspisteille. Ratkaisu kaasupulaan saattaa löytyä kotimaisilta maatiloiltamme.

Biokaasuautojen määrä Suomessa on vielä marginaalinen, ja kaupallisia tankkauspisteitä on ainoastaan muutamia lähinnä Etelä-Suomessa. Bensiinin ja dieselin hintojen noustessa bio- ja maakaasukäyttöisten ajoneuvojen kysyntä on kuitenkin kasvussa.

Muutama maatila Suomessa tuottaa jo pienimuotoisesti ajoneuvoihin soveltuvaa biopolttoainetta, jonka raaka-aineena käytetään lietelannasta irroitettavaa metaania. Yksi näistä on Haapajärven ammattiopiston opetusmaatila, jossa on otettu käyttöön biokaasun tankkauspiste.

- Ei liene järkevää, että maatilat itse suorittaisivat polttoaineen myyntiä, sillä se vaatisi hurjasti resursseja. Mutta tämä järjestelmä mikä meillä on, mahdollistaa biopolttoaineen paineistamisen ja siirtämisen huoltoasemille. Jatkossa huoltoasemat voisivatkin hakea kaasunsa suoraan maatiloilta, hahmottelee Haapajärven ammattiopiston rehtori Ilkka Heinonen.

Yhteiskunnan tuki puuttuu

Maatilalla tuotettu biopolttoaine on vielä sen verran uusi asia, että yhteiskunta ja viranomaiset eivät ole saaneet muodostettua yhtenäistä kantaa siihen suhtautumisesta. Ilkka Heinonen toivoisikin yhteiskunnalta aktiivisempaa otetta maatilojen polttoainetuotannon tukemiseksi.

- Päättäjien mieli muuttuu jatkuvasti, ja ollaan hieman huuli pyöreänä asian edessä. Johdonmukaisuus puuttuu. Se vaikeuttaa tuotantoa, kun ei pysty veikkaamaan päättäjien mielialoja pitkällä tähtäimellä.