Itämeren suojelu kiinnostaa

Itämeren kunto ja tulevaisuus kiinnostaa kansalaisia. Kyselyn mukaan rahaakin ollaan valmiita lahjoittamaan.

Itämeri
YLE

Turun ja Helsingin kaupunkien käynnistämä Itämeri-haastekampanja kyseli ihmisten huomioita ja ajatuksia Itämerestä. Yli 80 prosenttia vastaajista piti Itämeren tilaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Vastaajat olivat myös valmiita taloudellisesti tukemaan Itämeren hyväksi tehtävää työtä.

Suosituimpia harrastuksia, joiden kautta Itämeri on tullut tutuksi, ovat uiminen, veneily, kalastus ja vapaa-ajan risteilyt. Yli puolet vastaajista ui ja veneilee Itämerellä. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta kalastaa Itämerellä usein tai joskus. Osa myös meloo, sukeltaa, luistelee tai hiihtää.

Merenrannoilla myös retkeillään runsaasti ja ihastellaan luontoa, joko rauhallisesti samoillen tai lenkkeillen. Lisäksi rannoilla tarkkaillaan lintuja,harjoitetaan järjestötoimintaa, pestään mattoja, uitetaan koiraa tai pulahdetaan avantoon.

Roskaisuus huolestuttaa

Vastaajat kokivat havainneensa muutoksia Itämeressä vuosikymmentenkin ajan, eritoten veden laatu oli huonontunut ja näkösyvyys heikentynyt. Jopa 80 prosenttia vastaajista oli huomannut vedenlaadun huononneen. Yli puolet vastaajista mainitsi havainneensa muutoksia myös kasvillisuudessa. Sinilevät ja rihmalevät ovat lisääntyneet, rakkolevät taas vähentyneet.

Monet olivat panneet merkille myös lisääntyneen roskaisuuden meressä ja rannoilla. Veden sameus ja rantojen tunkkainen tuoksu keräsivät mainintoja. Itämeren parantamiseksi ollaan myös valmiita lahjoittamaan rahaa. Ainoastaan yksi sadasta vastaajasta ei lahjoittaisi rahaa Itämeren hyväksi.

Joka viides lahjoittaisi 50 euroa vuodessa. Joka kuudes maksaisi 20 euroa ja joka seitsemäs jopa 100 euroa vuodessa.

Kyselyyn vastanneet erittelivät myös sopivia käyttökohteita lahjoitusrahoilleen. Eniten kannatusta saivat jätevesien käsittely ja maatalouden hajakuormituksen vähentäminen. Öljyntorjuntaan satsaisi lähes joka toinen. Myös esimerkiksi tiedotus, tutkimus sekä laivaliikenteeseen ja veneilyyn vaikuttaminen keräsivät mainintoja.

Septitankin käyttö tärkeää

Omina tekoinaan vastaajat kertoivat huolehtivansa jäte- ja pesuvesistä Itämeren rannoilla. Veneilijät tähdensivät omaa vastuullista ja luontoystävällistä veneilyään: septitankin käyttö sekä sen asianmukainen tyhjennys nähtiin tärkeiksi. Moni pohti roskaamistaan sekä kierrätyksen merkitystä, samaten moni oli luopunut mattojen pesusta meressä. Melko usea oli ilmoittautunut vapaaehtoistyöhön kuten öljyntorjuntaan, ja osa suunnitteli vastaavaa toimintaa.

Käytännössä kyselyn toteutti Helsingin kaupungin ympäristökeskus Internet-kyselynä. Vastauksia kertyi kaikkiaan 312.

Lähteet: YLE Turku