Ranskaan esitetään hiilidioksidiveroa

Ranskan olisi otettava käyttöön hiilidioksidipäästöjä rajoittava vero, sanoo maan hallituksen asettama asiantuntijaryhmä. Veron toivotaan astuvan voimaan jo ensi vuonna.

Asiantuntijat esittävät, että kaikkia hiilidioksidipäästöjä, jotka eivät ole päästökaupassa mukana, verotettaisiin ensi vaiheessa 32 euroa päästötonnilta. Tämä nostaisi esimerkiksi autojen polttoaineveroa 7 - 8 senttiä litralta.

Vero kiristyisi ajan mittaan niin, että vuonna 2030 se olisi jo sata euroa tonnilta.

Ehdotus tulee maan poliittisten elinten käsittelyyn kesälomien jälkeen. Sen odotetaan nostattavan kiivasta keskustelua, eikä esityksen läpimeno ole lainkaan varmaa.

Esitystä kommentoineet ministerit pitävät olennaisena seikkana sitä, miten vero korvataan erityisryhmille, kuten köyhille kotitalouksille, eräille ammatinharjoittajille sekä maaseudulla asuville. Runsaasti polttoainetta käyttävien ammattien, kuten maanviljelijöiden ja kalastajien taholta on jo kuulunut vastalauseita.

Ranskan tavoite on vähentää ilmastopäästönsä neljäsosaan vuoteen 2050 mennessä. Näin maa osallistuu ilmaston lämpenemisen vastaiseen taisteluun.

EU:n puheenjohtajamaa Ruotsi valmistelee parhaillaan esitystä koko unionialuetta koskevasta hiilidioksidiverosta. Ruotsissa, samoin kuin muutamissa muissa Euroopan maissa, vero on jo voimassa.