1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaivokset

Oriveden kultakaivos lupaa puhdistaa vettä paremmin

Oriveden kultakaivos lupaa parantaa kaivoksen alapuoliseen vesistöön pääsevän veden puhdistusta. Kaivoksen omistavan Dragon Miningin tuotantojohtaja Heimo Pöyry sanoo, että aikomuksena on lisätä kaivoksella käytetyn veden kierrättämistä ja tehostaa veden happamuuden säätöä.

Yhtiö on palkannut ulkopuolisen konsultin tutkimaan alapuolisen vesistön kuntoa. Ensimmäiset näytteet on otettu talven aikana. Pirkanmaan Ely-keskus on antanut kaivokselle vuoden loppuun aikaa selvityksen tekemiseen.

Pöyry myöntää, että alapuolisen vesistön sulfaattipitoisuus on noussut. Hän ei kuitenkaan pidä päästöä sellaisena, että olisi aiheellista puhua kaivoksen toiminnan keskeyttämisestä.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on vaatinut kaivoksen toiminnan keskeyttämistä ja lupakäsittelyn lopettamista, kunnes tutkimuksin vahvistetaan kultakaivostoiminnan mahdollisuus alueella.

Pöyry sanoo, että näytteillä selvitetään laajalti kaivoksen alapuolisen vesistön kuntoa. Pöyryn mukaan esimerkiksi kadmiumin ja nikkelin määrä vesistössä on kaksinkertainen verrattuna kaivosveteen, eli kaivos ei ole yksin syypää kohonneisiin arvoihin.

Kaivoksesta lähtee nykyään 300 kuutiota vettä vuorokaudessa. Nykyään siitä pumpataan puolet takaisin kaivokseen. Jatkossa on tarkoitus saada kaikki vesi kiertämään.