Oulua pidetään entistä turvallisempana

Juuri valmistuneen turvallisuuskyselyn valossa Oulu on turvallinen kaupunki. Kyselyyn vastanneista liki 97 prosenttia piti turvallisuuttaan hyvänä tai erittäin hyvänä ja 91 prosenttia piti Oulua asuinalueena turvallisena. Turvallisuuskyselyyn vastasi 1026 ihmistä.

turvallisuus
Pohjan neito, Viljo Savikurki 1967.
Yle

Kyselyn mukaan oululaisten turvattomuuden kokeminen oli vähentynyt. Aikaisemmissa kyselyissä kaksi kolmesta vastaajasta on kokenut turvattomuutta viimeisen vuoden aikana. Nyt tämä tunne oli selvästi vähentynyt ja vastaajista vain noin puolet oli kokenut turvattomuutta.

Turvattomuuden tunnetta aiheuttaa eniten katuväkivalta. Tätä aiheuttaa myös välittämisen ja yhteisöllisyyden puute, sekä lasten ja nuorten hätä. Kyselyssä selvisi, että katuväkivallan aiheuttama turvattomuus liittyi ihmisten näkyvään päihteiden käyttämiseen ja päihtyneenä esiintymiseen sekä siihen liittyvään aggressiiviseen käytökseen. Myös pimeys ja huono valaistus pelottavat.

Myös liikenteeseen liittyvät asiat ja päihteet huolestuttivat. Vähiten ihmiset olivat huolissaan kodin tapaturmiin liittyvistä asioista sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. Tulos on mielenkiintoinen sikäli, että vuonna 2009 kuoli 2 595 ihmistä kodin ja vapaa-ajan tapaturmissa, kun liikenteessä vuonna 2009 kuoli 279 ihmistä (lähde: THL, tilastokatsaukset, tapaturmakuolemat). Tästä huolimatta ihmiset eivät ole huolissaan omasta turvallisuudesta kotona. Samalla ollaan kuitenkin reilusti enemmän huolissaan turvallisuudesta liikenteessä.

Pienet teot auttavat

Vastaajista lähes 90 % oli sitä mieltä, että asukkaiden omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi kaupungin turvallisuuteen. Saman verran vastaajista piti myös naapurien ja toisten ihmisten huomioon ottamista tärkeänä. Oulun kaupungin turvallisuustyön yhteyspäällikkö Pasi Rissanen mukaan on erittäin positiivista havaita vastaajien näkemys vaikuttaa omalla toiminnalla kaupungin turvallisuuteen sekä toisten ihmisten huomioiminen. Turvallisuuteen vaikuttamiseen riittävät jo pienet teot.

- Esimerkiksi naapureiden vuosittaiset puutarhajuhlat tai yhteiset talkoot lisäävät turvallisuutta sillä alueella. Hyvän huomenen sanominen naapurille tai toisten tiellä liikkujien huomioiminen aamuisella työmatkalla parantaa myös turvallisuutta.

Lähteet: Yle Oulu