Valkolinnan purkulupaprosessi voi alkaa

Korkein hallinto-oikeus ei tutki Vaasan vanhaan suojeluskuntataloon eli Valkolinnaan liittyvää valitusta. Tämä tarkoittaa, että poikkeaminen kaavan suojelumääräyksestä tulee lainvoimaiseksi.

Vaasan Valkolinnaa ei ole suojeltu asema-kaavassa, mutta sen purkamisesta kiistellään parhaillaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kuva: Hans-Mikael Holmgren / YLE

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hallinto-oikeuden päätöksestä valittaneella Vaasan Sotilaspoikien Perinnekilta ry:llä ei ollut oikeutta valittaa asemakaavan suojelumääräyksestä. Näin siksi, että yhdistyksen tarkoitus ei sisältänyt yleistä tavoitetta vaikuttaa luonnonsuojeluun, ympäristönsuojeluun, kulttuuriarvojen edistämiseen tai elinympäristön laatuun muutoin.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kyse valitusoikeudesta, ei siitä, että KHO ottaisi suoranaisesti kantaa rakennuksen suojelutarpeeseen. Näin ollen päätös ei merkitse suoraan talon purkamista, vaan ottaa ainoastaan kantaa suojelukaavasta poikkeamiseen.

KHO:n mukaan tapaus on hyvin samankaltainen kuin muutama kuukausi sitten annetussa päätöksessä Kuopion kalahallista. Arkkitehti Viljo Revellin suunnitteleman Valkolinnankin purkaminen tullaan luultavasti käsittelemään erillisessä purkamislupaprosessissa.

Ratkaisu annettiin vuosikirjapäätöksenä tiistaina.