Näin Yle-vero määräytyy

Tänä vuonna Yle rahoitetaan vielä tv-maksulla, joka on yhdeltä kotitaloudelta 252 euroa vuodessa. Mikäli eduskunta hyväksyy uuden rahoitusmallin, vuodesta 2013 eteenpäin Ylen rahoitus kerätään Yle-verolla. Yle-veroa maksavat kaikki täysi-ikäiset, joiden verotettava tulo on yli 7 813 euroa vuodessa.

Kuva: YLE

Yle-veron määrä kasvaa tulojen mukaan. Alaikäiset ja alle 7 813 euroa vuodessa ansaitsevat eivät maksa Yle-veroa lainkaan.

Toisin kuin kotitalouskohtainen tv-maksu, Yle-vero on henkilökohtainen. Alimmillaan se olisi 50 euroa vuodessa.

Verotettavina tuloina otetaan huomioon sekä ansio- että pääomatulot, eli esimerkiksi korot ja osingot. Korkeimmillaan Yle-vero olisi 140 euroa.

Verotettavaa tuloa vuodessaYle-vero, euroa vuodessa
0 - 7 813 euroa0 euroa
7 813 - 21 875 euroa0,68 prosenttia eli 50 - 140 euroa
yli 21 875 euroa140 euroa

Lisäksi yritykset, joiden liikevaihto on yli 400 000 euroa vuodessa, maksaisivat Yle-veroa kahden eri maksuluokan mukaan.

Yksin asuvat ja pienituloiset hyötyvät

Nykyiseen tv-maksuun, 252 euroa vuodessa kotitaloutta kohti, verrattuna Yle-vero kurittaisi kahden työssäkäyvän keskituloisen perhettä ja toisaalta armahtaisi hyvätuloisiakin yksinasuvia.

Yksin asuvatYle-vero, euroaEro tv-maksuun, euroa
Keskituloinen palkansaaja, tulot 40 000 euroa vuodessa140-112
Suurituloinen palkansaaja, tulot 80 000 euroa vuodessa140-112
Takuueläkkeen saaja, tulot 8 565 euroa vuodessa58-194
Perusturvaa saava työtön, tulot 8 091 euroa vuodessa55-197
Keskituloinen eläkeläinen, tulot 15 600 euroa vuodessa116-146
PariskunnatYle-vero yhteensä, euroaEro tv-maksuun, euroa
Perusturvaa saava työtön pariskunta, tulot yhteensä 16 182 euroa vuodessa110-142
Takuueläkettä saava pariskunta, tulot yhteensä 17 130 euroa vuodessa116-136
Keskituloinen eläkeläispariskunta, tulot yhteensä 31 200 euroa vuodessa212-40
Keskituloinen pariskunta, tulot yhteensä 80 000 euroa vuodessa280+28
Suurituloinen palkansaajapariskunta, tulot yhteensä 160 000 euroa vuodessa280+28

Toisin kuin tv-maksua, Yle-veroa ei voisi jättää maksamatta. Siten tv-maksutarkastuksetkin jäisivät unholaan. Jos ehdotus hyväksytään eduskunnassa, oven voi siis vuoden 2013 alusta avata rauhallisin mielin, vaikka ei tietäisikään, kuka kelloa soittaa.