Leikkauspäätös ei hyydyttänyt nuorten hakuintoa AMK:hon

Aloituspaikkaleikkauksista huolimatta Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hakijamäärät pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Ylivieskan yksikön hakijamäärä jopa kasvoi vähän. Tiistaina päättyneessä yhteishaussa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun haki tänä vuonna runsaat 2100 nuorta.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Eniten haluttiin opiskelemaan sosiaalialaa ja hoitotyötä. Seuraavaksi eniten kiinnosti esittävän taiteen koulutusohjelma, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö määräsi lakkautettavaksi vuoden 2013 alusta. Kemiantekniikkaa ensisijaisesti hakevien määrä nelinkertaistui viime vuodesta.

Myös aikuiskoulutuksen yhteishakuun oli reippasti hakijoita. Hakijoiden määrä oli kaksinkertainen aloituspaikkaa kohden. Erityisesti Pietarsaaressa järjestettävän, ruotsinkielisen kansainvälisen kaupan logistiikkapainotteiseen koulutukseen oli tunkua.

Puolestaan ylemmissä AMK-tutkinoissa hakijoita oli kolminkertainen määrä aloituspaikkaa kohden.