Erityisopetusta tarvitaan lukiossakin

Lukiot on velvoitettu jo seitsemän vuotta sitten tarjoamaan erityisopetusta. Vasta viime vuosina erityisopetus on kuitenkin vakiintunut lukioihin. Suuremmista pohjalaiskaupungeista paras tilanne on Seinäjoella, heikoin puolestaan Vaasassa. Kokkolassa erityisopetuksen tarjonta on hyvässä vauhdissa.

erityisopetus
Kokkolan suomenkielisten lukioiden johtava rehtori Markku Anttila.
Kokkolan suomenkielisten lukioiden johtava rehtori Markku Anttila.Yle / Kalle Niskala
Lukiolaisia tunnilla.

Kokkolassa lukioiden järjestelmällisempi erityisopetus käynnistyi hankerahoituksella vuonna 2008. Nyt toimintaan halutaan jatkuvuutta.

- Nyt ollaan rakentamassa sitä toimintamallia, joka lähtee opiskelijoiden testauksesta, kun he tulevat lukioon ja sitten tarkemmista mahdollisista yksilötestauksista. Tämän jälkeen tarjotaan sitten niitä tukitoimia, jotka katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja joihin meillä on resurssit, selvittää Kokkolan suomenkielisten lukioiden johtava rehtori Markku Anttila.

Erityisopetusta on kanta-Kokkolan lukioissa 12 viikkotuntia. Tässä ajassa pystytään puuttumaan suurimpiin ongelmiin.

- Erityisopetus on keskittynyt aika lailla lukiongelmien seulomiseen, testaamiseen ja niissä sitten opastamiseen, kertoo kahtena päivänä viikossa Kiviniityn ja Kokkolan yhteislyseon lukioissa erityisopettajan tehtäviä hoitava Sari Puutio.

Kokkolassa ollaan hyvässä vauhdissa erityisopetuksen tarjoamisessa lukioissa. Puution työpanoksen lisäksi myös ruotsinkielisessä lukiossa on puolipäiväinen erityisopettaja, lisäksi Kälviällä sijaitsevan Lucina Hagmanin lukion oppilailla on perusopetuksen kanssa yhteinen erityisopettaja.

Seinäjoella eniten erityisopetusta, Vaasassa vähiten

Suuremmista pohjalaiskaupungeista Seinäjoella lukioiden erityisopetukseen on panostettu eniten. Yksi kokopäiväinen erityisopettaja on Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron lukioita varten, lisäksi Etelä-Seinäjoen lukiossa erityisopettajan työpanos on jaettu lukion ja perusopetuksen kesken.

Vaasassa erityisopettajalla on vähiten aikaa lukiolaisille. Vain yhtenä päivänä viikossa erityisopettaja on varattu 750:n oppilaan Vaasan lyseon lukiolle.

Lukihäiriöiden toteaminen on tärkeää lukiolaisten oikeusturvankin kannalta, sillä todettu lukihäiriö voidaan huomioida ylioppilaskirjoituksissa.

- Jos arvioidaan, että opiskelijalla on lievä, keskivaikea tai jopa vaikea lukihäiriö, niin tämä voidaan ottaa huomioon kirjoituksissa joko erityisinä järjestelyinä tai sitten arvostelun kautta, selvittää Markku Anttila.

Lukiseula tehdään Kokkolassa kaikille

Lukihäiriöt todetaan niin sanotussa lukiseulassa, joka tehdään Kokkolassa kaikille toisen asteen aloittaville opiskelijoille.

- Lukiseulassa mitataan lukemisen sujuvuutta, nopeutta, virheettömyyttä, kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä. Lukiseulan jälkeen valikoituu opiskelijoita yksilötesteihin, joissa sitten tarkemmin mitataan noita eri osa-alueita, selvittää Sari Puutio lukihäiriöiden etsimistä.

Näyttää siltä, että erityisopetuksen ja oppilashuollon tarve ei ainakaan vähene tulevaisuudessa.

- Näitä asioita tunnistetaan paremmin ja sitä kautta asiat ovat tulleet uudella tavalla esille, toteaa Markku Anttila.

Lähteet: Yle Keski-Pohjanmaa / Terhi Pirilä-Porvali