1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jätteet

Älä kaada ongelmajätettä viemäriin

Tampereen Vesi muistuttaa, että vaarallisten jätteiden eli ongelmajätteiden johtaminen viemäriverkostoon on kielletty. Kotien tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat akkujen ja loisteputkien lisäksi lääkkeet, maalit, liuottimet, lakat ja jäteöljyt.

Maalipurkit kuuluvat vaarallisiin jätteisiin. Kuva: Yle / Risto Koskinen

Vaarallinen jäte voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta väärässä paikassa se voi aiheuttaa suurta haittaa. Ongelmajätteitä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne voi toimittaa maksutta vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Haitallisten aineiden joutuminen pohjavesiin pieninäkin pitoisuuksina voi vaikeuttaa tai estää pohjavesien käyttämistä talousvetenä.

Jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu haitallisten aineiden poistoon. Puhdistamoiden biologinen puhdistusprosessi perustuu mikrobitoimintaan, joka on herkkä haitallisille aineille. Mikrobikannan merkittävä vahingoittuminen voi vaikuttaa puhdistamon puhdistustehoon pitkiäkin aikoja.

Myös vesilaitoksen henkilökunnan turvallisuus saattaa olla vaarassa.

Lisäksi puhdistamolietteen laatu halutaan pitää mahdollisimman korkealaatuisena, sillä kompostoitu liete käytetään maanviljelyssä ja viherrakentamisessa.

Tällä viikolla on käynnistynyt valtakunnallinen "Pieni mutta vaarallinen" -kampanja, jolla halutaan kiinnittää ihmisten huomiota vaarallisten jätteiden oikeaan lajitteluun ja palauttamiseen.