1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sairaanhoitajat

Työparit käyttöön Raumalla

Rauman terveyskeskuksessa kehitetään lääkärien ja hoitajien välistä työnjakoa siirtymällä työparimallityöskentelyyn. Tavoitteena on helpottaa muun muassa palveluihin pääsyä.

Sairaanhoitajat

- Käytännössä järjestelyt on toteutettu mm. työhuonejärjestelyin eli hoitajat ja lääkärit ovat lähekkäisissä huoneissa. Lisäksi on tarkoitus järjestää päivittäisiä ja viikoittaisia konsultaatiotunteja jolloin potilasasioita saadaan käytyä yhdessä läpi, kertoo avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Mari Siitari-Mattila

Työparimallityöskentelyn tavoitteita ovat palveluihin pääsyn helpottaminen, asiakastyytyväisyyden ja hoidon jatkuvuuden parantaminen sekä sisäisen potilasohjauksen selkiyttäminen. Tehostetulla potilasohjauksella ja neuvonnalla voidaan myös vaikuttaa potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja hoitotasapainon ylläpitämiseen. Työntekijöiden näkökulmasta tavoitteena ovat työn mielekkyyden ja hallinnan lisääntyminen sekä yhteistyön tiivistyminen. Työparityöskentely auttaa osaltaan turvaamaan palvelujen saatavuuden. Lääkärien työpanosta voidaan paremmin suunnata niihin tehtäviin, joissa heidän ammattiosaamistaan erityisesti tarvitaan. Näin voidaan entistä paremmin vastata lain edellyttämään ”hoitotakuuseen”.

Päivystyssoitot aamuisin, kiireettömät iltapäivisin

Vastaanottotoimintaa järjestetään maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–15. Puhelinaikoja tiivistetään niin, että aamulla klo 8–9.30 sairaanhoitajat tekevät puhelimessa hoidontarpeen arvioinnin liittyen äkillisesti sairastuneen potilaan hoitoon. Tulostentulkinta ja kiireettömien vastaanottojen ajanvaraus tapahtuvat puhelimitse klo 12–15. Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Järjestelmä takaa sen, ettei potilaan tarvitse jonotella puhelimessa, vaan puhelimen ollessa varattuna hän voi jättää puhelinpalvelun vastaajaan takaisinsoittoviestin. Mikäli potilas tarvitsee muuna aikana sairaanhoidollista ohjausta ja neuvontaa, on hänen mahdollisuus soittaa tätä palvelua varten olevaan ohjaus-/neuvontapuhelimeen, joka on auki kaikkina vuorokauden aikoina.

Olemassa olevat hoitosuhteet pysyvät ennallaan

Työntekijät on jaettu pääterveysasemalla neljään tiimiin. Hoitaja-lääkäri työpareja toimii jokaisessa tiimissä 3-4, lisäksi jokaisella tiimillä on oma terveyskeskusavustajansa. Jo olemassa oleva hoitosuhde pyritään säilyttämään, mikäli potilas niin haluaa. Hoitajan on mahdollisuus antaa oma käyntikorttinsa, jossa on hänen puhelinnumeronsa ja puhelinaika, jolloin omat potilaat voivat olla yhteydessä suoraan omahoitajaan/työpariin. Yhteydenotto suoraan omaan hoitajaan takaa parhaan mahdollisen palvelun.

Nykyiset puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Potilaat ohjataan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä suoraan omahoitajaan

Potilaan ei tarvitse välttämättä käydä lääkärin vastaanotolla yhtä usein kuin aikaisemmin. Lääkäri on kuitenkin aina kokonaisvastuussa hoidosta ja on aina tarvittaessa sairaanhoitajan konsultoitavissa. Työpari sopii yksityiskohtaisesti toimintakäytännöistään. Omahoitaja voi toteuttaa itsenäisesti mm. osan diabeteksen ennaltaehkäisyn, astman ja verenpainetaudin seurantakäynneistä. Omahoitajalla on lääkäriä paremmin aikaa ohjaukseen, terveysneuvontaan sekä asiakkaan asioiden selvittelyyn. Omahoitajat huolehtivat usein myös yhteydenpidosta potilaaseen. He myös toteuttavat hoidon tarpeen arvioinnin ja vastaavat ajanvarauksesta lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Oppia työparimallityöskentelystä on haettu mm. Pirkkalasta. Työparimallilla on heillä päästy sujuvaan palveluun, jossa potilas tuntee hoitavan työparin ja työpari potilaan. Lääkäreiden ja hoitajien työn mielekkyys ja hallinta on tällä työskentelytavalla myös parantunut.

Lähteet: YLE Satakunta