Juurakot ja kannot rajataan Ekoenergia-merkistä

Suomen luonnonsuojeluliitto kiristää kestävän energian kriteerejä. Vuoden 2012 alusta Ekoenergia- merkin piiristä rajataan pois kannot ja juurakot. Mitä enemmän kuluttajat ostavat ekosähköä sitä enemmän yhtiöt joutuvat vähentämään epäekologisia polttoaineita.

ekoenergia
Kantoja kasassa
YLE

Luonnonsuojeluliiton ekoenergiavastaava Riku Eskelinen kertoo, että juurakot sitovat maaperää ja estävät humuksen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Kannot toimivat hitaan lahoamisensa vuoksi metsässä pitkään hiilivarastona.

Luonnonsuojeluliiton mukaan uusien sähkön ja lämmön yhteistuotannon voimalaitosten tulee kyetä polttamaan biopolttoaineita ilman turvetta tai fossiilisia polttoaineita.

-Tämä antaa selvän viestin voimalaitoksille, että ne eivät voi myydä sähköä ekoenergia-merkittynä, elleivät ne kykene polttamaan sataprosenttisesti kriteeriemme mukaisia polttoaineita, sanoo Riku Eskelinen.

Esimerkiksi Kaukaan voimalaitoksella on tekniset mahdollisuudet tuottaa sataprosenttisesti ekosähköä. Tällä hetkellä polttoaineina käytetään mm. turvetta, juurakoita ja kantoja.

- Mitä enemmän kuluttajat ostavat ekosähköä, sitä enemmän esimerkiksi Kaukaan Voima joutuu vähentämään kantojen, juurakkojen ja turpeen käyttöä tuotannossaan, selittää Eskelinen.

Yhtiöiden on tehtävä raportit myydystä ekosähköstä Luonnonsuojeluliitolle. Ulkopuoliset tahot tarkastavat, että sähkö on tuotettu kriteerien mukaisesti.

Lappeenrannan Energian tuotteille puupolttoaineista tuotetulle sähkölle ja tuulivoimalle myönnettiin Ekoenergia -merkki viime kesänä.