D-vitamiinia suositellaan aikuiseksi asti

D-vitamiinin käyttösuositukset ovat uudistuneet. Suositukset koskevat lapsia ja nuoria sekä imettäviä että raskaana olevia naisia, ja niiden avulla pyritään turvaamaan D-vitamiinin riittävä saanti. D-vitamiini on tarpeellinen luuston rakentumiselle.

Kuva: Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen laatimien uusien suositusten mukaan D-vitamiinivalmistetta annettaisiin kahden viikon iästä lähtien 10 mikrogrammaa vuorokaudessa vuodenajasta riippumatta. Se, saako lapsi esimerkiksi äidinmaitoa, äidinmaidonkorviketta tai erityisvalmisteita ei vaikuta suositukseen.

Vuorokausisuositus 2 - 18 -vuotiaille on noin 7,5 mikrogrammaa. Tavanomaisessa ruokavaliossa ei ole liikasaannin riskiä. Erittäin runsaasti vitaminoitujen tuotteiden käyttö voi kuitenkin johtaa D-vitamiinin liian runsaaseen saantiin. Tällaisia vitaminoituja tuotteita ovat esimerkiksi jotkin maitovalmisteet, joissa on D-vitamiinia kaksi mikrogrammaa sadassa millilitrassa.

Raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan kymmentä mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa.

D-vitamiinia ympäri vuoden

D-vitamiinivalmisteista suositellaan etenkin D3 -muotoa, jota saadaan lampaan villasta eristämällä. Se on ihmisen elimistölle luontainen D-vitamiinimuoto ja teholtaan parempi kuin D2 -vitamiini.

Suomessa on suositeltu D-vitamiinivalmisteiden käyttöä jo vuosikymmeniä, mutta nyt annetut uudet suositukset ovat edellisiä yksinkertaisemmat. Etenkin yhden vuoden iästä lähtien D-vitamiinivalmisteiden käyttö vähenee ja sen saanti jää pienillä lapsilla riittämättömäksi. Aiemmin D-vitamiinivalmisteita olisi suositeltu vain talviaikaan sekä 15 ikävuoteen saakka.

Nuorten kohdalla vitamiinivalmisteita suositellaan nyt aina 18-vuotiaaksi asti, sillä nuoret saavat niukasti D-vitamiinia ravinnosta. Sekä lapsille ja nuorille että raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan nyt vitamiinivalmisteiden ottamista ympäri vuoden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen suositus korvaa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2003 antaman suosituksen.

THL:n ravitsemusyksikön päällikkö Suvi Virtasen mukaan D-vitamiinin saantisuosituksia saatetaan nostaa vielä hiukan, kun uudet pohjoismaiset ravintosuositukset valmistuvat parin vuoden päästä. Suuriin muutoksiin Virtanen ei kuitenkaan usko.

Suomessa D-vitamiinin turvaraja on kymmeneen ikävuoteen saakka 25 mikrogrammaa ja tätä vanhemmille 50 mikrogrammaa vuorokaudessa. Yhdysvalloissa aikuisten turvaraja nostettiin marraskuussa kaksinkertaiseksi eli 100 mikrogrammaan.