Kuusanmäen laitospaikkoja muutetaan palveluasunnoiksi

Kajaanissa suunnitellaan Kuusanmäen kehitysvammaisten laitoshoitopaikkojen osittaista muuttamista erilaisiksi palveluasunnoiksi.

kehitysvammaisuus

Tavoitteena on, että muutoksilla kehitysvammaisten henkilöiden tarpeet ja toiveet saadaan toteutettua nykyistä paremmin tarjoamalla asukkaille laitoshoidon sijaan yksilöllisiä palveluja ja tukea.

Muutostyö on osa valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä, jonka tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille yksilöllinen asuminen. Yksilöllisillä asumisratkailuilla vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan yhteisössä sekä yhteiskunnassa.

Ohjelman tavoitteena on tuottaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille noin 1500 asuntoa ja lapsuudenkodista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille noin 2100 asuntoa. Toteutuessaan ohjelma vähentää huomattavasti laitos-paikkojen määrää, nykyisestä 2000 pitkäaikaislaitospaikasta noin 500 paik-kaan.

Lähteet: YLE Kainuu