Sadat lapset toimeentulotuen varassa Kokkolassa

Asiakkaina oli noin viime vuonna 1 550 taloutta, joista kolmannes alle 25-vuotiaiden talouksia, ja neljäsosa, eli 350 lapsiperheitä. Suurin yksittäinen tuensaajaryhmä olivat kuitenkin yksinasuvat.

perusturva
Toimeentulotukihakemuksen jättöpaikka sosiaalivirastossa.
YLE

Laman taittuminen näkyy Kokkolan toimeentulotukimenoissa. Ne kääntyivät viime vuonna hienoiseen laskuun.

Tukea maksettiin Kokkolassa 2 453 000 euroa, eli noin 50 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Kokkolan perusturvakeskuksen palvelupäällikkö Inkeri Koivu on huolissaan siitä, että toimeentulotukiperheissä on useita satoja lapsia.

- Minun mielestäni se on aika paljon. Ennen lasten etuudet olivat paremmat. Lapsilisät ja elatustuet eivät ole nousseet muitten elinkustannusten tavoin, mikä on ajanut uutena ryhmänä myös yksinhuoltajat asiakkaiksi.

Kasvavilla lapsilla on erilaisia tarpeita, kuin aikuisilla. Kun jaetaan niukkoja resursseja, kasvavien lasten tarpeita ei aina voi ottaa toimeentulotuessa huomioon, toteaa palvelupäällikkö Inkeri Koivu.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa