1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Suurista vain keskusta kannattaa alueellistamista

Suurista puolueista vain keskusta kannattaa vahvasti valtion toimintojen alueellistamisen jatkamista. YLE Uutiset selvitti, miten puolueet suhtautuvat alueellistamiseen tulevalla vaalikaudella.

Grafiikka.
Valtio saattaa selvittää vielä yli kahden tuhannen työpaikan siirtämistä pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen.

Tänään torstaina julkaistun raportin mukaan valtio voisi selvittää mm. Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Työterveyslaitoksen siirtämistä pois Helsingin seudulta.

Alueellistamistoimet jakavat puolueita. YLE Uutiset kysyi puolueilta, tulisiko alueellistamista jatkaa tai lisätä tulevalla vaalikaudella.

Vahvimmin alueellistamista kannattaa keskusta, jonka mukaan alueellistaminen on koko Suomen etu ja varmistaa sen että pääkaupunkiseudullakin riittää työvoimaa.

- Alueellistamisella vahvistetaan alueiden elinvoimaa hyödyntäen esimerkiksi maakuntayliopistojen erityisosaamista ja samalla turvataan työvoiman saatavuus yksityiselle sektorille pääkaupunkiseudulla. Alueellistamisen lisäämisen tarve on syytä arvioida tarkkaan. Työ on kesken, vaikka alueellistamisessa on pysytty tavoiteuralla, sanoo keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen.

Kokoomus ja SDP suhtautuvat molemmat kielteisesti nykyisten yksiköiden siirtoihin. Niiden mielestä nykyisiä yksiköitä ei pidä siirtää, mutta alueellistaminen on mahdollista jos valtionhallintoon perustetaan jokin uusi yksikkö.

- Ensisijaista on hyvä hallinto: se, että valtionhallinnon tehtävät ja kansalaisten tarvitsemat palvelut hoidetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla, sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen.

- SDP:llä on ollut kriittinen kanta siihen tapaan, miten alueellistaminen on toteutettu tällä hallituskaudella. Henkilöstön kannalta alueellistaminen on ollut heikkoa. Useilla ihmisillä ei ole ollut mahdollisuutta siirtyä perheineen uudelle paikkakunnalle, kommentoi SDP:n kansanedustaja Rakel Hiltunen.

Perussuomalaisten mielestä alueellistamisessa tulisi pitää ainakin vaalikauden mittainen aikalisä, jonka aikana selvitetään toimien hyödyt ja haitat.

- Alueellistaminen on tehtävä luonnollisesta tarpeesta. Nyt tehdyistä on hyvänä esimerkkinä Merenkulun hallinnon siirtäminen Turkuun. Epäonnistuneena esimerkkinä on Lääkelaitoksen siirtäminen Kuopioon. Kuopion talousalueella ei ole mitään luonnollista klusteria tukemassa Lääkelaitoksen toimintaa. Lääkelaitoksen logistiset kustannuksen vain kasvavat luonnottoman sijaintipäätöksen johdosta, sanoo perussuomalaisten vaalityömies Matti Putkonen.

Pienpuolueet eivät sulje pois alueellistamista

Vihreät ei tyrmää täysin alueellistamista. Puolueen mielestä uusia toimintoja voidaan alueellistaa, mutta jo olemassa olevien toimintojen alueellistamisessa on oltava varovainen.

- Kaikki alueellistamiset, joita on tehty eivät todellakaan ole olleet onnistuneita. Niissä täytyy ottaa paremmin huomion myös työntekijöiden asema, sanoo vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi.

Myöskään Vasemmistoliitto ei vastusta alueellistamista. Puolueen mielestä osassa alueellistamistoimia on epäonnistuttu ja valmistelu on ollut heikkoa. Puoluesihteeri Sirpa Puhakka haluaakin erittäin hyvät perustelut alueellistamisille.

- Ei riitä pelkästään että siirretään siirtämisen vuoksi. Täytyy olla hyvät perustelut, että toimivia työyhteisöjä lähdetään viemään alueille, Puhakka sanoo.

RKP:n mielestä alueellistamista voidaan jatkossakin harkita. Puolue miettisi kuitenkin hyvin tarkkaan, mitkä alueet olisivat sopivia ja mitkä organisaatiot eli hallinnonalat voitaisiin alueellistaa.

- On keskeinen kysymys, että palvelut voidaan tarjota maakunnissakin. Se tarkoittaa, että siellä on oltava väkeä ja työvoimaa, sanoo RKP:n puoluesihteeri Johan Johansson.

Kristillisdemokraattien mielestä alueellistamista tulee sekä jatkaa että jopa entisestään lisätä.

- Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, miten se on toiminut muun muassa Kokkolan seudulla, jossa syntyi uusia työpaikkoja. Pitkällä tähtäimellä ei ole järkevää, että keskitetään kaikki voimavarat tänne Etelä-Suomeen. Uskon vahvasti siihen, että se palvelee myös muita alueita Suomessa, sanoo kristillisdemokraattien puoluesihteeri Peter Östman.