Työryhmän ehdotus alueellistettavista valtionyhtiöistä

Virkamiestyöryhmä on tehnyt esityksen hallinto- ja kuntaministerille jatkoselvitysten tekemisestä 17 valtionyhtiön alueellistamisesta.

Näiden alueellistaminen voitaisiin virkamiestyöryhmän mukaan selvittää:

Governia Oy: 50 työntekijää pääkaupunkiseudulla

Solidium Oy: 11 työntekijää Helsingissä

Teollisen yhteistyön rahasto Finnfund Oy: 45 työntekijää Helsingissä

HAUS kehittämiskeskus Oy: 35 työntekijää Helsingissä

Hansel Oy: 50 työntekijää Helsingissä

Senaatti-kiinteistöt: 250 työntekijää, joista 120 Helsingissä

CSC-tieteen tietotekniikan keskus Oy: 200 työntekijää Espoossa

Veikkaus Oy: 355 työntekjää, joista pääkaupunkiseudulla 317 ja aluekonttoreissa 38

Valtakunnallinen Suomen metsäkeskus

Metsähallituksen uudelleen järjestettävät toiminnot

Suomen riistakeskus

Finnavia Oyj: 2 200 työntekijää, joista Helsingissä ja Vantaalla 240 henkilöä

Luotsausliikelaitos: 355 työntekijää, joista Helsingissä 18

Suomen Teollisuussijoitus Oy: 25 työntekijää Helsingissä

Finnvera Oyj: 400 työntekijää, joista Helsingissä 162

Raha-automaattiyhdistys: 298 työntekijää Espossa

Työterveyslaitos: 800 työntekijää, joista 560 pääkaupunkiseudulla