Kenttäratakeskukseen toivotaan EU-rahaa

Taivalkoskelle suunniteltu Kenttäratakeskus esittelisi vuosina 1942-44 rakennettua huoltorataa. Rata rakennettiin pakkotyönä Hyrynsalmen, Suomussalmen, Taivalkosken ja Kuusamon välille turvaamaan Saksan armeijan huoltoa.

Taivalkoski
Veturitallien pohjat näkyvät selvästi Isokummussa Taivalkoskella.
Taivalkosken kunta

Taivalkoskelle suunniteltuun Kenttäratakeskukseen toivotaan EU-rahoitusta. Kenttäratakeskuksessa esiteltäisiin saksalaisten rangaistusvankien ja venäläisten sotavankien pakkotyönä vuosina 1942-44 rakentamaa niin sanottua Kuoleman rataa. Taivalkosken kunnanhallitus esittää, että kunta osallistuisi matkailuhankkeeseen 140 000 eurolla, kun koko hankkeen kustannuarvio on 700 000. Keskus rakennettaisiin Jokijärventien varteen Isokumpuun. Paikalla on jo kenttäradan uhrien muistolle perustettu muistolaatta.

Rakentajina käytettiin yli 2000 neuvostoliittolaista sotavankia, jotka Saksa oli vanginnut hyökätessään Neuvostoliittoon Donin Rostovin alueelle. Lisäksi rakentajina oli noin 800 puolalaista nuorta miestä, jotka oli otettu kiinni saksalaisten miehittäessä Puolan. Joukossa oli myös tsekkejä, ranskalaisia, belgialaisia, ukrainalaisia ja kirgiiseejä sekä suomalaisia ammattimiehiä.

Taivakosken kulttuuri- ja tekninen toimi ovat laatineet Kenttäratakeskuksen hankesuunnitelman. Kenttäratakeskus sisältää kenttärataesineistöön perustuvan pysyvän näyttelyn. Kenttärataan liittyvää esineistöä on Taivalkoskella runsaasti. Keskuksessa olisi visiohuone, hiljentymistila ja kahvio-matkamuistomyymälä.

Kenttäratakeskus, korsut ja pyörylä olisivat avoinna ympäri vuoden. Omaehtoisesti tai maksullisen oppaan johdolla voi tutustua kenttäradan rakentamisen aikaisiin rakennusten jäänteisiin sekä merkittyihin kenttäratareitteihin. Reitit olisivat Metsäkylässä, Isokummussa ja Inkeellä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton laatimassa ja ympäristöministeriön vahvistamassa Maakuntakaavassa kenttärata on merkitty kulttuu-rihistorialliseksi tieksi. Selostusosassa todetaan mm. että Kenttä-rataa on syytä kehittää matkailukohteena.

Lähteet: YLE Oulu