Palveluseteli suunnitteilla Ylä-Savossa

Ylä-Savossa on suunnitteilla seudullinen palvelusetelihanke. Päätavoitteena on joustavoittaa ja laajentaa palvelutarjontaa yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa sekä lisätä asiakkaiden valintamahdollisuuksia.

palvelusetelit
Kotipalveluhenkilö siivoaa.
YLE

Suunnitelmissa on myös muodostaa Ylä-Savosta yhtenäinen palvelusetelin käyttöalue, toimintamalli ja teknologinen järjestelmä.

Tavoitteena on esitellä palvelusetelimallia kunnissa ja antaa neuvoja setelin käytöstä. Palvelusetelihankkeeseen on tarkoitus palkata projektipäällikkö ja -assistentti. Suunnitelmien mukaan hanke toteutetaan 1.3.2011-31.12.2013. Kokonaiskustannusarvioksi on laskettu noin 450 000 euroa.

Palvelusetelin käytöstä on Ylä-Savossa vielä varsin vähän kokemusta. Keiteleen kunta aikoo jakaa tänä vuonna yhden siivouspalvelusetelin jokaiselle yli 75-vuotiaalle asukkaalleen. Siivouspalvelun yhteydessä palveluntuottaja täyttää asiakkaan kanssa hänen vointiaan, elinolosuhteitaan ja palveluntarvettaan koskevan kyselyn. Sosiaalitoimi voi osaltaan hyödyntää asiakkailta saatua tietoa ikäihmisten palvelujen suunnittelussa ja varhaisen avun tarjoamisessa.

Lähteet: YLE Savo