Veronmaksajien Keskusliitto keventäisi ansiotuloverotusta

Veronmaksajien Keskusliitto esittää verotukseen rakenneuudistusta, jossa ansiotulojen verotusta kevennettäisiin ja painopistettä siirrettäisiin kulutusveroihin. Liitto säilyttäisi verovähennykset pääosin ennallaan, mutta pienentäisi jonkin verran asuntolainojen korkovähennystä ja kotitalousvähennystä.

talous

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen esitteli maanantaina Veronmaksajien talousohjelman vuosille 2012-2015.

Veronmaksajien Keskusliitto esittää, että valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosentteja alennettaisiin kautta linjan 2,5-4 prosenttiyksikköä. Samalla työtulovähennystä korotettaisiin.

Ansiotuloverotus kevenisi yhteensä 1,85 miljardia euroa.

Arvonlisäverokantoja liitto haluaisi korottaa kaksi prosenttia. Terveys- ja ympäristöhaittoihin liittyviä valmisteveroja liitto esittää korotettavasti yhteensä 600 miljoonan euron edestä.

Liitto alentaisi yhteisöveroa ja kiristäisi pääomatulojen verotusta. Yhteisöverokantaa alennettaisin kaksi prosenttiyksikköä 24 prosenttiin ja pääomatulojen verokantaa korotettaisiin saman verran 30 prosenttiin. Lisäksi liitto esittää osinkoverotuksen uudistamista.

Uudistuksessa verotuksen kokonaistaso pidettäisiin vakaana. Kokonaisveroaste eli verojen osuus kansantuotteesta olisi 43-45 prosenttia.

Lähteet: YLE Uutiset