Nokia vetäisi oikoradan keskustan länsipuolelta

Nokian kaupunki ehdottaa suunnitellun Tampereen läntisen oikoradan linjaamista Nokian keskustan länsipuolelta. Tähän asti esitetyssä vaihtoehdossa liittymä Porin rataan leikkaisi mm. asutusaluetta ja Kalkun varikkoa.

raiteet
Kuva InterCity-junavaunun pyöristä talvella.
Tuula Nyberg

Lisäksi nousu Rajasalmesta olisi junille erittäin jyrkkä. 3,5 kilometrin matkalla noustaisiin yli 50 metriä. Linjauksen on myös esitetty kulkevan välillä korkealla penkereellä, sillalla ja syvässä maastoleikkauksessa.

Nokian mielestä esiselvityksessä esitetty linjaus on ristiriidassa valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden kanssa ja haittaa Nokian kehittämistä vaikeuttamalla maankäyttöä Pitkäniemen, Välimaan ja Kolmenkulman alueella.

Nokia näkee oikoradassa hyötyjä, mutta katsoo läntisen linjauksen sopivan parhaiten myös lähijunaliikenteelle. Se myös siirtäisi tavaraliikenteen haitat pois Nokian tiheimmin asutulta alueelta.

Lähteet: YLE Tampere