Ekokemin toinen voimala sai ympäristöluvan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt ympäristöluvan Ekokemin toiselle jätevoimalalle. Ekokem aloittaa uuden voimalan noin 60 miljoonan euron rakennushankkeen heti.

Ekokem Oy Ab
Ekokemin teollisuusalue talvella
Ekokemin teollisuusalueen talousvesi pilaantui väärän kytkennän takia.YLE / Timo Leponiemi

Uusi voimala kolminkertaistaa Ekokemin sähköntuotannon 115 gigawattituntiin ja lisää kaukolämmön tuotantoa neljänneksellä noin 500 gigawattituntiin. Voimalan valmistuttua vuoden 2012 lopulla lähes kaikki Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpö tuotetaan jäteperäisellä energialla.

Ekokem kertoo tiedotteessaan, että uusi voimala vähentää kulutusperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä niin Hyvinkäällä kuin Riihimäellä. Voimalaitoksen polttoaineena käytetään kierrätykseen soveltumattomia teollisuuden ja rakentamisen sekä yhdyskuntien jätteitä. Syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen osuus on noin kolmannes.

Uuden voimalan savukaasunpuhdistuksessa hyödynnetään nykyisen ongelmajätteiden polttolinja 2:n savukaasunpuhdistuslaitteistoa, jota täydennetään märkäpesurilla ja lämmön talteenottolaitteistolla.

- Hajuhaitat vältämme sijoittamalla kriittiset toiminnot alipaineistettuihin tiloihin, kertoo tekninen johtaja Petri Onikki.

- Olemme tyytyväisiä, että saimme päätöksen. Pitkään valmisteltu rakentaminen voidaan nyt käynnistää. Rakennusaikataulu on tiukka, voimala on tarkoitus käynnistää lokakuussa 2012. Uuden voimalan lupaehdot ovat tiukat, ne vastaavat kutakuinkin ykkösvoimalan lupaehtoja, toteaa toimitusjohtaja Timo Piekkari.

Voimalan edellyttämän 110 kilovoltin sähkölinjan linjausprosessi on alkanut linjauksen reitin tutkimuksella ja suunnittelulla. Voimajohdon rakentamislupaa on haettu Energiamarkkinavirastolta.

Lähteet: YLE Häme