1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. geenitutkimus

Geenitutkimus kiinnostaa kuusamolaisia

Kuusamossa tehtävään kansainväliseen geenitutkimukseen on ilmoittautunut runsaasti vapaaaehtoisia. Tutkimukseen osallistuvien geeniperimä selvitetään täydellisesti. Kuusamo kinnostaa geenitutkijoita, koska kunnan asukkaiden geeniperimä on säilynyt pitkään harvinaisen puhtaana.

Kuva: Yle

Kuusamossa tehtävä kansainvälinen geenitutkimus on innostanut jo noin 140 vapaaehtoista ilmoittautumaan perimänsä selvittämiseen. Kansainvälisessä tutkimuksessa selvitetään tutkittavien geeniperimä. Vapaaehtoisten lisäksi mukaan kutsutaan myös satunnaisotannalla noin 200 tutkittavaa. Mittavaan tutkimukseen liittyvä verinäytteiden kerääminen on tarkoitus tehdä toukokuussa.

Tuloksia voidaan käyttää muun muassa kansansairauksien selvitystyössä. Tuloksia verrataan maailmanlaajuisiin tutkimustuloksiin. Geenitutkijat kiinnostuivat Kuusamosta, koska kuntaan on muuttanut 1900-luvun puoliväliin asti vain vähän ihmisiä kunnan ulkopuolelta. Näin kuntalaisten geeniperimä on säilynyt pitkään puhtaana.