Sijoitettujen lasten laitoshoitoa vähennetään

Perhehoitoa ollaan nostamassa lain tasolla huostaanotettujen lasten ensisijaiseksi hoitovaihtoehdoksi. Laitoshoito olisi mahdollista vain, jos sijaishuollon järjestäminen muulla tavoin ei olisi lapsen edun mukaista. Perhehoidon vähimmäispalkkio on myös nousemassa noin 350 eurosta 650 euroon.

talous

Perhehoidon osuus sijaishuollossa on Suomessa erittäin matala. Vuonna 2009 perhehoitoon sijoitettiin vain 33 prosenttia kaikista sijoitetuista lapsista ja nuorista. Esimerkiksi Britanniassa vastaava osuus on 70 prosenttia ja Norjassa 80 prosenttia.

Hallitus hyväksyi asiaa koskevan lakimuutosesityksen tänään torstaina. Asia menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi.

Omaishoidettaville varahoitaja kotiin

Lakiin esitetään myös lisättäväksi säädös, jonka mukaan kunta voisi järjestää perhehoitajan vapaan ajaksi sijaishoitajan kotiin. Vastaavaa järjestelyä esitetään myös omaishoitajille.

Stakesin selvityksen mukaan omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään nykyään yleisimmin laitoksessa. Saman selvityksen mukaan omaishoitajien yleisin syy vapaapäiviensä käyttämättä jättämiseen on se, etteivät he halua jättää hoidettavaansa muiden hoitoon.

Lähteet: YLE Uutiset