Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalassa lähetetään eniten potilaita pakkohoitoon

Pohjois-Karjalassa lähetetään eniten psykiatrian potilaita pakkohoitoon. Noin 60 prosenttia sairaanhoitopiirin psykiatrisista potilaista lähetetään tahdosta riippumattomaan hoitoon, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista.

Erot sairaanhoitopiirien välillä pakkohoitotapauksissa ovat suuria. Koko maan keskiarvo pakkohoitoon lähetetyistä potilaista oli vuonna 2009 noin 31 prosenttia. Vähiten tapauksia oli Kainuussa (18,7 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (18,3 %).

Suomessa oli toissa vuonna psykiatrisissa sairaaloissa keskimäärin 5,7 potilasta tuhatta asukasta kohden. Psykiatrisen laitoshoidon potilasmäärät ovat pysyneet kutakuinkin samoina viime vuosina. THL:n tieto-osaston hoitoilmoitusrekisterin ylilääkärin Jari Forsströmin mukaan pieni vaihtelu johtuu siitä, että lähes kaikki Suomen laitospaikat ovat koko ajan täynnä.

- Kapasiteetti, joka on olemassa, tuppaa täyttymään, Forsström sanoo.

Forsströmin mukaan toissa vuoden tilastoissa näkyvä laitoshoitopotilaiden hienoinen väheneminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että laitospaikkoja on vähennetty ja avohoitoa pyritty lisäämään.

Laitoshoitopotilaiden sukupuoli vaihtelee iän mukaan

Psykiatrisissa sairaaloissa hoidettavista potilaista miehiä on 51 prosenttia. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin paljon ikäryhmittäin.

15 - 24-vuotiaissa naisten osuus on huomattavasti suurempi, kun taas 25 - 59-vuotiaista enemmistö on miehiä.

Forsströmin mukaan miehiä joutuu hoitoon aikuisiällä selvästi enemmän, koska esimerkiksi skitsofrenia on jonkin verran yleisempää miehillä. Miehiä hoidetaan laitoksissa usein myös lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamien aivo-oireiden vuoksi. Nuorilla naisilla yleinen diagnoosi taas on syömishäiriö.

Psykiatrian laitoshoidossa oli koko maassa vuoden 2009 aikana yhteensä noin 30 600 potilasta. Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tilastot saadaan viiveellä. Viime vuoden tilastot valmistuvat vasta ensi syksyn aikana.