Käännytyskielto Kreikkaan koskee noin sataa turvapaikanhakijaa

Suomen päätös olla käännyttämättä turvapaikanhakijoita Kreikkaan koskee tällä hetkellä noin sataa Suomessa olevaa turvapaikanhakijaa. Osassa tapauksista asia on valitusvaiheessa hallintotuomioistuimissa ja osassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Kotimaa

Päätöksen myötä maahanmuuttovirasto arvioi, että se ottaa tänä vuonna tutkittavakseen lisäksi noin 100–150 turvapaikkahakemusta, joista Kreikka olisi vastuunmäärittämisasetuksen nojalla vastuussa.

Maahanmuuttovirasto on päättänyt toistaiseksi lopettaa turvapaikanhakijoiden käännytykset kreikkaan, koska Kreikan olosuhteet eivät täytä ihmisoikeusvaatimuksia. Päätöksen taustalla on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n perjantainen ratkaisu, jonka mukaan Belgia rikkoi ihmisoikeussopimusta palauttaessaan afganistanilaisen turvapaikanhakijan Kreikkaan.

Myös Ruotsi, Saksa ja Britannia ovat lopettaneet turvapaikanhakijoiden käännytykset Kreikkaan.

Maahanmuuttoviraston uuden linjauksen perusteella Kreikasta tulijoita ei enää käsitellä niin kutsuttuina Dublin-tapauksina. Dublin-menettelyn mukaan turvapaikanhakija palautetaan siihen EU-maahan, johon hän on ensimmäisenä saapunut.

Kreikka on ollut merkittävä sisääntulomaa EU:hun pyrkiville pakolaisille Maltan ja Italian ohella. Viime vuonna yksistään Kreikan kautta tuli yli 7 000 turvapaikanhakijaa.

Suomesta on käännytetty viime vuosina Dublin-menettelyn perusteella useita satoja turvapaikanhakijoita. EIT:n päätöksen perusteella yksikään EU-maa ei saisi enää käännyttää Dublin-perusteella pakolaisia Kreikkaan.

Maahanmuuttovirasto arvioi, ettei käännyttämisen lopettaminen muodostu erityiseksi vetovoimatekijäksi Suomeen. Virasto seuraa jatkossa Kreikan tilanteen kehitystä sekä muiden EU-maiden käytäntöjä ja päivittää tarvittaessa linjaustaan.

Viime vuonna poliisi pani täytäntöön 28 maahanmuuttoviraston käännytyspäätöstä Kreikkaan. Suomi ei ole käännyttänyt tähänkään mennessä Kreikkaan alaikäisiä, yksin tulleita tai haavoittuvassa asemassa olevia.

Lähteet: YLE Uutiset