Juutalaiset, kristityt ja muslimit perustivat vuoropuhelufoorumin

Suomen juutalaiset, kristityt ja muslimit ovat perustaneet uuden yhdistyksen vahvistamaan uskontojen välistä vuoropuhelua. Uskontojen yhteistyö Suomessa - Uskot-foorumi -yhdistyksen tarkoituksena on edistää uskontorauhan säilymistä, uskontojen keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä.

Uskot-foorumi muun muassa hoitaa jäsenyhteisöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa, järjestää neuvotteluja ja toimittaa julkaisuja. Tarvittaessa yhdistyksen hankkeisiin voi osallistua myös muita uskontoja.

Foorumin jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva vakiintunut ja rekisteröity uskonnollisten yhteisöjen keskusjärjestö tai yhteenliittymä. Jäsenyhteisöjen on hyväksyttävä foorumin tarkoitus ja sitouduttava toimimaan sen edistämiseksi.

Foorumin perustamista valmistelivat Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen neuvosto, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto.