Suomalaisten kulttuuriosallistuminen lisääntynyt 2000-luvulla

Kulttuurin harrastaminen on kasvattanut suosiotaan kuluneen 10 vuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksessa. Suosituimpia kulttuuritilaisuuksia ovat konsertit ja elokuvat. Suosituimmaksi kulttuuriharrastukseksi on noussut valokuvaus. Väestöryhmien väliset erot kulttuuriosallistumisessa ovat tasoittuneet viimeisen kymmen vuoden aikana.

kulttuuri
Flow-festivaalin yleisöä 2010.
Tomi Mikola

10 vuotta täyttäneistä suomalaisista kulttuuritilaisuuksissa käyvien osuus on kasvanut 76 prosentista 83 prosenttiin vuosien 1999-2009 aikana. Yleisintä kulttuuritilaisuuksissa käyminen on lapsilla ja nuorilla. 10–14-vuotiailla on luovia taideharrastuksia enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten.

Naiset käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin miehet, ja heillä on myös enemmän kulttuuriharrastuksia.

Konserteissa käyminen lisännyt eniten suosiotaan

Konserteissa kävijöiden osuus on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt 37 prosentista 50 prosenttiin. Suomessa järjestetyt suuret konsertit ovat festivaalien tavoin houkutelleet suuria kävijämääriä. Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n saamien esityskorvausten perusteella pienempien musiikin esittämispaikkojen tarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut.

Elokuvissa oli tutkimusta edeltäneen vuoden aikana käynyt noin puolet väestöstä, vaikka elokuvateattereiden ja –salien lukumäärä on viime vuosina laskenut ja ne ovat sijainniltaan keskittyneet voimakkaammin suuriin kaupunkeihin.

Myös teatterissa käyminen on lisääntynyt hieman. Oopperassa ja tanssiesityksissä käymisessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Valokuvaus suosituin kulttuuriharrastus

Valokuvausta harrastavien osuus on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut lähes 30 prosenttiin. Harrastus on tullut mahdolliseksi yhä useammalle valokuvauksen digitalisoitumisen, kännykkäkameroiden yleistymisen, sekä hintojen laskun myötä. Myös sosiaalinen media on osaltaan korostanut kuvien merkitystä.

Muita kuvataiteita, soittamista ja kirjoittamista harrastavien osuus on puolestaan pysynyt samana.

Väestöryhmien väliset erot kulttuuriosallistumisessa kaventuneet

Maatalousyrittäjät, tuotantotyöntekijät sekä jakelu- ja palvelutyöntekijät käyvät nyt kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin 10 vuotta sitten. He ovat myös lisänneet kulttuurin harrastamista.

Ylemmät toimihenkilöt ovat yhä aktiivisimpia kulttuuritilaisuuksissa kävijöitä, mutta kulttuurin harrastaminen ei heidän keskuudessaan ole lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana.

Lähteet: YLE Uutiset