Hyppää sisältöön

Jämsän sappileikkaukset ovat pysähdyksissä

Asiantuntijalausunnon mukaan yhteistyö Keski-Suomen keskussairaalan ja Jokilaakson sairaalan kesken ei ole toiminut toivotulla tavalla. Lausunnon mukaan Jokilaakson sairaala on hoitanut liian vaativia potilaita hoitovalmiuksiinsa nähden.

Jokilaakson sairaala Jämsässä. Kuva: YLE Keski-Suomi

Jokilaakson sappileikkausten komplikaatioita tutkinut asiantuntijaryhmä arvosteli raportissaan sairaaloita muun muassa puutteellisesta keskusteluyhteydestä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri toteaa, että sekä sairaaloiden hallinto että hoitavat lääkärit ovat kyllä tavanneet toisiaan säännöllisesti. Tapaamisten sisältöä aiotaan nyt kehittää.

- Ilmeisesti tapaamisia on vielä kehitettävä: kirurgien täytyy sopia keskenään muun muassa potilasvalinnasta. Kyllä me uskomme että tässä päästään eteenpäin kun selkeät osviitat ovat olemassa. Siinä mielessä hyvä, että tällainen selvitysraportti on olemassa, toteaa johtaja Isolauri:

Asiantuntijaryhmän mukaan viime syksynä Jokilaakson sairaalassa leikatuista sappipotilaista neljällä oli tavanomaisesta poikkeava komplikaatio.

Jokilaakson sairaalan sappileikkaustoiminnot ovat toistaiseksi pysähdyksissä, ja Valvira jatkaa sairaalan toiminnan tutkimista.

Asiantuntijalausunto kokonaisuudessaan:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jokilaakson Terveys Oy ovat kokouksessaan 29.12.2010 päätyneet pyytämään asiantuntijalausuntoa. Pyyntö esitettiin ja sen hyväksyivät HYKS:n ylilääkärit, dos. Vesa Perhoniemi ja kirurgian professori Tom Scheinin.

Olemme tehneet asiantuntijatarkastuksen aikavälillä 20.-26.1.2011, joka tarkastus koskee lähettävänä tahona Keski-Suomen keskussairaalaa ja Jokilaakson sairaalassa hoidettuja sappi- ja tyräkirurgisia potilaita ja mahdollisia leikkauskomplikaatioita.

Asiantuntijatarkastusta varten on esitetty kysymykset koskien 1) suoritettujen toimenpiteiden laatua, 2) potilaiden leikkauksen jälkeistä valvontaa, 3) potilaiden tutkimusta ja potilasinformaatiota, 4) Jokilaakson sairaalan leikkaus-salin instrumenttien tasoa ja 5) Jokilaakson sairaalan henkilöstön ammatillista osaamista.

Asiantuntijoina olemme tutustuneet esitettyjen potilaiden sairauskertomusasiakirjoihin, tehneet 20.01.2011 käynnin Keski-Suomen keskussairaalassa ja Jokilaakson sairaalassa. Käynnin yhteydessä on arvioitu Jokilaakson sairaalan tilat ja laitteet ja potilaiden hoitoprosessit.

Tilojen ja laitteiden osalta emme ole todenneet merkittäviä puutteita ja henkilöstön ja prosessien osalta niiden on todettu soveltuvan suunniteltuun päiväkirurgiaan, mutta ei vaativaan sappikirurgiaan.

Lääketieteellisen laadun osalta meille on ilmoitettu, että syksyn 2010 aikana olisi sappikirurgiassa tapahtunut seitsemän potilaan kohdalla komplikaatio ja tyräkirurgiassa kahden potilaan kohdalla. Nämä kaikki on tutkittu ja arviomme mukaan neljällä sappipotilaalla on ollut sellainen komplikaatio, joka poikkeaa tavanomaisesta:

- sappitievaurioita on esiintynyt 2,6%:lla, kun kirjallisuuden mukaan valikoimatto-massa materiaalissa niitä esiintyy 0,4-0,7 %:lla

- verenvuotokomplikaatioita on esiintynyt 5,1 %:lla, kun kirjallisuuden mukainen vaihteluväli on 0,03-10,5 %. Yksi vuotokomplikaatio oli vakava

- leikkauksen jälkeisiä märkäkertymiä oli 2,6 %:lla, kun kirjallisuuden mukaan niitä pitäisi olla 0,5 %:lla

- tyräkirurgiaa koskien on yhdellä potilaalla ollut tulehduskomplikaatio, joka vastaa kirjallisuuden lukuja.

Kaikki potilaat ovat toipuneet, yhtään potilasta ei ole kuollut.

Potilasvalinta Jokilaakson sairaalaan on ollut osin sattumanvaraista (toiminut epätyydyttävästi sekä keskussairaalan että Jokilaakson osalta), leikkausta edeltävät polikliiniset käynnit eivät ole toteutuneet "hyvän hoidon periaatteiden" mukaisesti ja Jokilaakson sairaala on hoitanut liian vaativia potilaita hoitovalmiuksiinsa nähden.

Asiantuntijatarkastuksen perusteella julkituomme seuraavat havainnot ja johtopäätökset:

- Jokilaakson sairaalan päivystysvalmiudet riittävät päiväkirurgisten potilaiden hoitoon, kun leikkaussalin varallaolo kattaa arkipäivät ja yhteensä noin 58 t viikosta. 110 t viikosta leikkauspäivystysvalmiuden osalta jää keskussairaalan vastuulle. Jokilaakson sairaalassa toimiva terveyskeskuspäivystys (24/7) ei ole riittävä vaativan kirurgian potilaiden päivystystä varten

- ohjeistuksesta huolimatta leikatut potilaat hakeutuvat joko suoraan keskussairaalaan tai oman terveyskeskuksen kautta lähetepotilaina keskussairaalaan tai Jokilaakson sairaalan kautta keskussairaalaan. Eo. syystä potilailla pitäisi olla vain yksi ohje hakeutua mahdollisten leikkauskomplikaatioiden vuoksi hoitoon keskussairaalaan

- Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminnasta vastaavalla lääkärillä on kolme roolia samanaikaisesti: 1. leikkaustoiminnasta vastaava lääkäri, 2. suorittajalääkäri ja 3. tulosvastuullinen johtaja. Kolmen roolin samanaikaisessa hoidossa ei ole onnistuttu, vaan leikattavaksi on otettu liian vaativia potilaita

- Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminnasta vastaavalla lääkärillä ei ole yläpuolellaan oman erikoisalansa lääketieteellistä esimiestä, joka olisi konsultoitavissa ja joka linjaisi/johtaisi myös Jokilaakson sairaalan kirurgiaa.

- Keski-Suomen keskussairaalan ja Jokilaakson sairaalan kesken ei ole saavutettu aitoa kanssakäymistä niin, että potilashoidon ongelmat olisi ratkaistu ja hoidettu yhdessä.