Lakkautetun Savon prikaatin kiinteistökulut ovat yhtä suuret kuin prikaatin toimiessa

Puolustusvoimien hallintojärjestelmän muutos ei vähentänyt suunnitellusti Puolustusvoimien kiinteistömenoja. Päinvastoin kiinteistömenot kasvoivat, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toisaalta Puolustusvoimien kiinteistöjen kunto on parantunut.

Johtamis- ja hallintojärjestelmää muuttamalla ja kaksi joukko-osastoa lakkauttamalla Puolustusvoimat yritti pienentää vuosittaisia kiinteistömenojaan 4,4 miljoonaa euroa.

Tarkastuksen perusteella kiinteistömenot päinvastoin kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa.

Helsingin ilmatorjuntarykmentin ja Savon prikaatin lakkauttamisella tavoiteltiin 10 miljoonan euron säästöä. Se saavutettiinkin. Käytännössä saadut säästöt ovat osin kuitenkin laskennallisia. Esimerkiksi entisen Savon prikaatin varuskunnan kiinteistökustannukset ovat edelleen yhtä suuret kuin ennen joukko-osaston lakkauttamista.

Vuosittaiset kiinteistömenot kasvoivat muutoksen vuoksi 5,3 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien kiinteistöjen taso on kuitenkin parantunut.

Tarkastuksen perusteella Puolustusvoimat ei suunnitellut riittävästi ja arvioinut aiheutuvia kuluja.