THL: Pandemrix-rokote lisäsi riskiä sairastua narkolepsiaan

Sikainfluenssarokotetta vuosi sitten saaneilla 4-19-vuotiailla oli yhdeksänkertainen riski sairastua narkolepsiaan rokotusta seuranneiden kahdeksan kuukauden aikana verrattuna samanikäisiin rokottamattomiin. Kansallinen narkolepsiatyöryhmä selvitti asiaa.

Kotimaa
Pandemrix-rokotetta sisältävä purkki.
YLE / Tuuli Liekari

Tähän astisen työnsä perusteella ryhmä pitää todennäköisenä, että viime talvena annettu Pandemrix-rokotus vaikutti lasten ja nuorten narkolepsian yleistymiseen. Tulokset varmistetaan lähikuukausina.

Todennäköisintä on, että rokote lisäsi narkolepsiaa yhteisvaikutuksessa jonkin muun tekijän kanssa.

Kansallisen narkolepsiatyöryhmän pitämässä tiedotustilaisuudessa esitettiin useaan kertaan kysymys, olisiko rokoteohjelma pitänyt jättää väliin. THL sanoi toimineensa vuoden takaisilla tiedoilla parhaalla mahdollisella tavalla.

Aamupäivällä pidetyssä tilaisuudessa työryhmä ilmaisi pahoittelunsa narkolepsiaan sairastuneille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Kansallisen narkolepsiatyöryhmän väliraportista käy ilmi, ettei toistaiseksi ole viitteitä siitä, että sairastuminen olisi johtunut Suomessa käytetyistä rokote-eristä.

- Narkolepsian syntyä ei sinänsä tunneta, siksi on vaikea arvioida mikä on rokotteen yhteys, muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki.

Tiedotustilaisuudessa viitattiin muun muassa perinnöllisiin tekijöihin.

Syy-yhteys on selvä

Pandemrix-rokotuksen ja narkolepsian yhteyttä on selvitetty rekisteritietojen perusteella. Sairaaloiden potilasrekistereistä kerätty tieto kaikista 2009-2010 narkolepsiaan sairastuneista yhdistettiin pandemiarokotustietoihin.

Havaittu yhteys on niin selvä, että mikään muu taustalla vaikuttava tekijä tuskin voi selittää taudin lisääntymistä, ryhmä toteaa.

THL:n ylläpitämään rokotusten haittavaikutusrekisteriin on tähän mennessä ilmoitettu 54 rokottaessa 4 - 19 -vuotiasta sairastunutta.

Narkolepsiaa myös Ruotsissa ja Islannissa

Samanlaista pandemiarokotetta käyttäneissä maissa narkolepsian on todettu lisääntyneen Ruotsissa ja Islannissa asuvilla lapsilla ja nuorilla. Islannissa sairautta todettiin tavallista enemmän myös rokottamattomilla lapsilla.

Jatkotutkimuksen kysymyksiin kuuluu muun muassa se, eroavatko narkolepsiaan sairastuneiden immuunivasteet muiden lasten immuunivasteista.

Suomi osallistuu useassa EU-maassa tehtävään tapaus-verrokkitutkimukseen. Näin saadaan tietoa, onko yhteys havaittavissa muuallakin kuin Suomessa.

Noin puolet suomalaisista otti Pandemrix-rokotteen viime talvena. Kansallisen narkolepsiatyöryhmän loppuraportti valmistuu elokuun lopussa.

Lähteet: YLE Uutiset