Perustuslain muutos valmistui

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä perustuslain muutoksista. Valiokunta esittää, että hallituksen ja presidentin mahdolliset erimielisyydet ratkaisee eduskunta hallituksen selonteon pohjalta täysistuntokäsittelyssä.

Kuva: YLE

EU:n huippukokouksissa Suomea edustaa aina pääministeri.

Valiokunta esittää myös, että Suomen EU-jäsenyys mainitaan myös perustuslaissa. Valiokunta korosti, ettei jäsenyyden mainitsemisella kuitenkaan ole suurta merkitystä, ja esimerkiksi unionista eroaminen voisi tapahtua eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä.

Vasemmistoliiton Veijo Puhjo jätti mietintöön vastalauseen. Myös perussuomalaiset ovat olleet perustuslain muutosta vastaan.

Uudesta perustuslaista päättää lopullisesti vaalien jälkeen valittu eduskunta kahden kolmasosan määräenemmistöllä.