Oikeuslääkäripulaan apua keskittämisestä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suunnittelee oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten keskittämistä. Oikeuslääketieteellisiä avauksia on tehty parillakymmenellä paikkakunnalla, mutta määrä on tarkoitus vähentää viiteen muutaman vuoden kuluessa. THL:n tavoitteena on myös vähentää oikeuslääketieteellisten avausten määrää.

Kotimaa
ruumiinavaussali
Hans-Mikael Holmgren / YLE

Keskittämällä haetaan apua jo pitkään jatkuneeseen oikeuslääkäripulaan. THL uskoo isompien yksiköiden nopeuttavan toimintaa ja parantavan työn laatua sekä henkilöstön koulutusmahdollisuuksia. Toisaalta keskittäminen pidentää kuljetusmatkoja ja lisää sekä työ- että säilytystilojen tarvetta.

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset on jo lopetettu Kuusankoskella, Uudessakaupungissa ja Vaasassa. Kevään aikana ne loppuvat myös Joensuusta, Kokkolasta ja Kemistä.

Oikeuslääkäreistä on kova pula koko maassa, ja keskittämisten tavoitteena on parantaa palvelua, sanoo ylilääkäri Riitta Kauppila Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

- Suuremmissa keskuksissa pystytään takaamaan hyvälaatuinen toiminta, kun on olemassa konsultaatiomahdollisuus ja kun voidaan jakaa tätä työtä kollegoiden kesken. Yliopiston läheisyys takaa myös jatkokoulutuksen ja erikoislääkärikoulutukseen osallistumisen, sanoo Riitta Kauppila.

Jäljelle jää viisi paikkakuntaa?

Vuosikymmenen puolivälissä oikeuslääketieteellisiä avauksia tehdään THL:n suunnitelmien mukaan enää viidellä yliopistopaikkakunnalla: Helsingissä, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Tampereella. Tämä tarkoittaa muun muassa entistä pidempiä vainajien kuljetusmatkoja.

Hautausluvan saa, kun avaus on tehty, mutta oikeuslääkärien työtaakan vuoksi lausuntoa voi nykyisin joutua odottamaan kuukausia, jopa vuoden.

Suomessa tehdään vuosittain noin 12 000 oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, lääketieteellisiä avauksia on huomattavasti vähemmän. Vielä 1970-luvulla tilanne oli toisin päin, mutta 80-luvun aikana oikeuslääketieteellisten määrä alkoi kasvaa ja vastaavasti lääketieteellisten vähentyä.

Kasvuun ei asiantuntijoiden mukaan ole mitään yksittäistä syytä eikä esimerkiksi insuliinimurhien julkitulo näkynyt avausten määrän erityisenä kasvuna. Kansainvälisessä vertailussa Suomessa kuitenkin tehdään paljon avauksia.

THL:n Tampereella toimiva oikeuslääkäri Sirkka Goebeler pohtii, että yksi syy voi löytyä suomalaisesta kulttuurista: meillä ruumiiseen koskemista ei pidetä pahana. Ja silloinkin kun vainajalla on ollut jokin kuolemaan johtanut sairaus, halutaan tietää kuoleman tarkka ja välitön syy.

- Kyllä se on kulttuurinen kysymys, mutta ei mene mitenkään selvästi alueittain. Esimerkiksi Unkarissa avauksia tehdään paljon, Puolassa taas vähän. Pohjoismaista Tanskassa niitä tehdään paljon, Norjassa taas vähän, Sirkka Goebeler kertoo.

Vähemmän - oikeusturvasta tinkimättä

THL haluaa vähentää oikeuslääketieteellisten avausten määrä, sillä myös se vähentää ylityöllistettyjen oikeuslääkärien työtaakkaa. Kun epäillään henkirikosta tai selvää hoitovirhettä, oikeustieteellinen avaus tehdään aina, eikä tätä käytäntöä ole tarkoituskaan muuttaa. Oikeuslääketieteellinen avauspäätös kulkee aina poliisin kautta.

- Se on varmaankin poliittinen kysymys, mitä halutaan. Oikeuslääketieteelliset avaukset ovat merkittävä osa yhteiskunnan oikeusturvaa. Tekemällä iso määrä ruumiinavauksia varmistetaan, että kaikki tulee selvitettyä, Sirkka Goebeler sanoo.

- Mutta toisaalta kun lopputulema on kuitenkin, että kolmessa neljästä selvittämistämme tapauksista kuoleman syyksi todetaan tautikuolema. Näin ollen siinä olisi jonkin verran tarkistamisen varaa, ketä kaikkia juuri me tutkimme, hän jatkaa.

Goebeler kertoo, että Tampereella on lähdetty aktiivisesti etsimään keinoja vähentää oikeuslääketieteellisten avausten määrää kenenkään oikeusturvaa vaarantamatta.

- Poliisi ja oikeuslääkäri ja mielellään hoitava lääkäri keskustelevat ennen kuolemansyyn selvitystä, voidaanko tapauksesta kuitenkin kirjoittaa kuolintodistus. Kun keskustellaan, niin ehkä se linjauskin pikku hiljaa siirtyy siihen, että lääkärit kirjoittavat kuolintodistukset ihan selvissä tapauksissa, Goebeler sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset