1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lahti

Lahti muuntuu vihreäksi kaupungiksi

Lahti on vuosien varrella tullut tunnetuksi muun muassa Suomen Chicagona ja Business citynä. Nyt Lahden suunta muuttuu vihreämpään suuntaan, sillä uuden GreenCity –hankkeen tavoitteena on olla kokonaisvaltainen kestävän kehityksen kaupunki ja ilmastotyön edelläkävijä.

Lahti
Filosofian maisteri Saara Vauramon keskeisiin tehtäviin kuuluu GreenCity -ohjelmakokonaisuuden koordinointi ja Lahden maineen vahvistaminen kestävän kehityksen edelläkävijänä.YLE / Lahti

Lahti tavoittelee uudella hankkeellaan Suomen ympäristökaupungin asemaa. Nettisivuillaan Lahti kertoo, että ympäristönsuojelun ja ympäristöosaamisen saroilla on kaupungissa tehty jo pitkään merkittävää työtä.

Kehittämisohjelman kolme tukijalkaa ovat kansainvälisten hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja verkostoituminen, kaupungin jo tekemien ympäristötekojen koordinointi sekä valtakunnallisesti merkittävät hankkeet energiatehokkuuden lisäämiseksi..

Hankkeen konkreettisia tavoitteita ovat mm. kaupungin kasvihuonepäästöjen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, julkisen ja kevyen liikenteen järjestelmien parantaminen sekä alueen energia- ja ympäristötehokkuuden parantaminen.

Vauramo sitoutuu vahvasti GreenCityyn

Hankkeen vetäjäksi on valittu FM Saara Vauramo, joka aloittaa työnsä Lahden kaupungin konsernipalveluissa kehityspäällikkönä tässä kuussa. Vauramo tunnetaan Lahdessa Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Vauramo on vahvasti sitoutunut hankkeeseen, mistä kertoo muun muassa se, että hän luopuu kansanedustajaehdokkuudesta sekä muutamista luottamustoimista, muun muassa teknisen lautakunnan jäsenyydestä.

- Koin tämän haasteen niin suureksi, että päätin panostaa tähän. Tämä on unelmieni työ, joten miksi lähteä tavoittelemaan toista tähän rinnalle. Lahdessa on tällä hetkellä kaksi merkittävää hanketta: toinen on muotoilupääkaupunki –hanke ja toinen on tämä, siksi tein tämän ratkaisun, kertoo Vauramo.

Vaikkei ilmastonmuutosta voisi torjua, voi siihen varautua.

- Lahti ei yksin pysty torjumaan ilmastonmuutosta, mutta voimme lanseerata sellaisia toimintatapoja, jotka auttavat tässä taistelussa. Globaalisti tarkasteltuna Suomi on pieni tekijä, mutta meillä on tosi merkittävä rooli siinä, että löydämme uusia innovaatioita ja teknologioita, jotka auttavat voittamaan tämän taistelun.

Tiivistäminen tuo monia etuja

Yksi esimerkki, jonka kautta GreenCity -hanketta voidaan ehkä havainnollistaa, on yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoite. Lahti on Helsingin jälkeen Suomen tiivein kaupunki, eli lähtökohdat ovat melko hyvät.

- Toivon, että tämä positiivinen kehitys jatkuu nyt, kun uutta ýleiskaavaa ollaan tekemässä, eli ei lähdettäisi hajauttamaan kaupunkia, kiteyttää Vauramo.

- Mielestäni Lahden pitäisi kasvaa kaupunkina ja se merkitsee sitä, että rakennukset voisivat olla korkeampia, jolloin voisimme jättää maa-alueita myös rakentamatta ja samalla voisimme kenties suojella entistä paremmin nykyisiä viheralueitamme.

Jotta tiivistämisestä saataisiin kaikki hyöty irti, tulisi kaupungissa olla hyvin toimiva joukkoliikennejärjestelmä. Kriitikot kuitenkin moittivat Lahden joukkoliikennettä kalliiksi ja huonosti toimivaksi.

- Joukkoliikenteen käyttöaste on seudullisesti ollut jatkuvassa laskussa, mikä on huolestuttavaa. Ongelmana on muun muassa se, että Lahden ympäristössä oleville haja-asutusalueille ei jatkossakaan voida välttämättä järjestää joukkoliikenneyhteyksiä, mikä entisestään korostaa tiiviin yhdyskuntasuunnittelun merkitystä, sanoo Vauramo.

Lahti on siis matkalla ympäristöystävällisempään suuntaan ja vihreästä imagosta toivotaan kaupungille vetovoimatekijää. Toisaalta Lahti haluaa olla myös moottoriurheilucity esimerkiksi ralli-, formulavene- ja moottorikelkkakisoineen.

- Tämä on sellaista urbaania elämää ja itse näen, että nämä tapahtumat ovat kokonaisuutta katsottaessa kuitenkin melko pieniä tekijöitä. Jos katsotaan vaikka niiden hiilijalanjälkeä, niin se ei kasva kovinkaan merkittäväksi, mutta imagollisesti siinä on tietty ristiriita.

Lähteet: YLE Lahti

Lue seuraavaksi