Rekisteröidyn parisuhteen rukouksesta laaditaan ohje

Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu tiistaina kaksipäiväiseen istuntoonsa Helsinkiin. Piispainkokouksen aiheisiin kuuluu muun muassa rukousohjeen laatiminen rekisteröidyille parisuhteille.

Kotimaa

Pastoraalinen ohje laaditaan kirkolliskokouksen toimeksiannosta, joka tehtiin viime marraskuussa. Kirkolliskokous päätti äänin 78 - 30, että kirkossa voidaan rukoilla myös homo- ja lesboparien kanssa.

Piispainkokous laatii nyt rekisteröityneiden parien rukousohjeen, josta ei kuitenkaan muodostu kirkollista toimitusta. Rukous ei myöskään tarkoita parisuhteen siunaamista.

Piispainkokouksessa puidaan myös rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamista. Nykyisessä kirkkolaissa papeilla on sekä ehdoton rippisalaisuus että velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin hankkeilla olevien rikosten estämiseksi. Laintulkintaa ripissä ja sielunhoidossa on tarkoitus selkeyttää ja konkretisoida.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Lähteet: YLE Uutiset