Aikainen murrosikä tuo vahvat luut

Ihmisen luuston vahvuus määräytyy pitkälti sen perusteella missä vaiheessa hänen murrosikänsä alkaa, yhdysvaltalaistutkijat ovat havainneet.

terveys

Heidän Journal of Pediatrics -lehdessä julkaisemansa tulokset osoittavat, että murrosiän päätyttyä vahvimmat luut ovat niillä, joiden murrosikä alkaa varhain. Puberteetin pituudella ei sen sijaan ole kuin vähäinen vaikutus.

Tutkimukseen osallistui 78 tyttöä ja 84 poikaa, joiden luiden kehitystä mitattiin murrosiän alusta sen loppuun, jolloin luut ovat saavuttaneet maksimipituutensa ja -painonsa. Vertailussa huomioitiin luiden koostumus murrosiän alkaessa.

Tyttöjen murrosikä alkoi keskimäärin 11-vuotiaana, ja siihen verrattuna luiden massa oli keskimäärin 5 prosenttia ja tiheys 2,5 prosenttia suurempi tytöillä, joiden murrosikä alkoi vuoden aikaisemmin.

Vaikutus myös suureni mitä aikaisemmin murrosikä oli alkanut, niin että 8-vuotiaana alkanut puberteetti näkyi peräti 14 prosenttia suurempana luiden mineraalitiheytenä murrosiän päätyttyä. Keskivertoa myöhemmin alkanut murrosikä liittyi samansuuruisiin päinvastaisiin vaikutuksiin.

Poikien murrosikä alkoi keskimäärin 12-vuotiaana. Myös heillä vaikutukset olivat samanlaiset, joskin hieman pienempiä.

Tutkijat pitävät eroja huomattavina, sillä aikuisiässä luumassa pienenee keskimäärin 1–2 prosenttia vuodessa. Näin ollen jo pienetkin murrosiän ajankohdasta johtuvat erot voivat lykätä osteoporoosia eli luukatoa jopa kymmenillä vuosilla.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim